985573 29804822 - Tai - chi

Tai – chi

Tai-chi je učení, které se představuje jako cesta k „sebepoznání, mentální proměně, fyzickému zdraví a psychické kondici“.  Operuje s pojmy: energie jin a jang, energie chi (či), vnitřní energie. Jako mnohá další východní (démonská) učení, ani toto svým následovníkům nevysvětluje nic o podstatě té energie, se kterou pracuje nebo o jejím původu, pouze zdůrazňuje údajné pozitivní výsledky. Zahrnuje specifické pohyby, dechová cvičení a meditace.

„Energie“, slovo pod které se dá schovat cokoliv. Chybí vysvětlení, co to vlastně ta „vnitřní energie“ je. Dechové cvičení jsou běžnou součástí všech démonických náboženství, která zahrnují ve svém učení pasivní meditaci, tedy vyprazdňování lidské mysli.

Důvodem pro rychlé rozšíření tohoto umění bylo, že cvičení Tai-Chi Chuan může zklidnit mysl a uvolnit tělo, tedy vyprázdnit mysl, což je dnes velmi populární pojem jenž slibuje kdovíco a přitom se nikdo nezajímá o „malý vedlejší efekt“ a to, že mysl se tak stává otevřenou pro démona.

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/vstupni-brana-pasivni-mysl-vyprazdnena-mysl/

Hlavním úkolem démonických služebníků dnešní doby je rozšířit jakékoliv démonické učení tak, jak nejvíc to jde a naivní lidé jim věří, že to dělají proto, aby někomu pomáhali. Tai-Chi vám může „zlepšit zdravotní stav“, stejně jako návštěva léčitele, aniž byste věděli, jak vás vlastně „uzdravil“ a aniž by to věděl on sám, s následky, které si za takové uzdravení ponesete a budou fatální. Cvičenci Tai – chi nevědí, co je vlastně uzdravuje a většinu to ani nezajímá, hlavní je „že to jim to zrovna pomáhá“.  Spokojí se s povídáním o nějaké „energii“. Samozřejmě, že nejde jen o cvičení, podstata Tai – chi je navázání spojení s duchovním světem, respektive s démony, o to vždy šlo a o to jde .

Tvrdí se, že cvičení dává cvičenci pocity radosti a uspokojení, které přesahují jakékoliv jiné bojové umění. Euforické pocity jsou ale poměrně klasická a častá odměna, kterou démoni poskytují svým lidským přisluhovačům. Odměny v podobě euforických zážitků a pocitů moci jsou běžné v každé démonické službě, ať už člověk slouží jako esoterikvěštec, cvičí Tai – chi, nebo se zabývá Reiki apod. Ve srovnání s konečnou cenou, kterou bude takto zapletený člověk muset zaplatit, je to odměna nicotná a bezvýznamná. Tai – chi, stejně jako mnohé další podobné směry, je cestou, jak se stát sluhou démonských bytostí.

příbuzný článek:

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/reiki-rei-ki-co-bychom-meli-vedet-o-jeho-podstate/

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/joga-zpusob-odevzdani-tela-demonum/

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/jak-demoni-manipuluji-s-duverivci/

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/vstupni-brana-pasivni-mysl-vyprazdnena-mysl/