422275 41664378 - OČISTEC

OČISTEC

OČISTEC je výmysl sloužící k obhajobě lží manipulátorů

Očistec smyšlené místo, kde mají údajně trpět lidské duše, aby odčinily své hříchy a nemusely do Pekla. Tato démonská nauka mimo jiné ospravedlňuje představu, že bytosti, vyvolávané při spiritizmu, můžou být skuteční mrtví lidé, kteří se nedopatřením někde zasekli na cestě.

Učení o očistci nemá nic společného s Biblí a nikde v Bibli se zmínka o něm nevyskytuje.

Očistec se velmi hodí pro klamání lidí, neboť také doplňuje Mariánský kult, umožňuje vzývání mrtvých (to démoni vždy vítají). Umožňuje také pohodlnější život, neboť se s představou očistce dá tolerovat větší lež a zlo. Očistec vkládá do vysvětlování Boží lásky k lidem dodatečnou představu Boží pomstychtivosti, kterým se v učení Nepravosti ospravedlňuje pocit hnusu a zděšení při komunikaci s démonickými zjeveními. Jako každá Nepravost, i učení o OČISTCI nachází vysvětlení jen samo v sobě a argumenty pro existenci očistce pocházejí jen ze samotného učení. (Tímto přístupem je samozřejmě možné obhajovat JAKOUKOLIV myšlenku)

Žádná učení o očistci tedy nepochází z Písma, ale pochází od lidí, kteří si je buď vymysleli, a nebo hůře, přímo jej obdrželi díky satanovu klamu v podobě zjevení Panny Marie či channelingu. Tomuto démonickému zjevení podlehlo obrovské množství lidí, a jsou jím tedy bezezbytku manipulováni a podobná bludná učení od něj přijímají.

Opravdu si myslíte, že by někdo po mučení a trápení v Očistci řekl: „Ano, bylo to spravedlivé, že jsem byl takhle mučen a týrán a od tohoto okamžiku budu svého mučitele už jen milovat“ a „Jsem si vědom, že za své činy jsem byl zcela správně a spravedlivě mučen?

Celé učení o Očistci je pomatený blábol, který ale milují všichni, kdo nalezli zalíbení v Nepravosti.