fantasy 2847724 1920 - Strašení, zjevení, podivné úkazy po spiritizmu, člověk, který otevřel "duchovní okno"

Strašení, zjevení, podivné úkazy po spiritizmu, člověk, který otevřel „duchovní okno“

Případy obtěžování člověka démony jsou si vesměs velmi podobné a mají jednoduchý, až stejný průběh.

Hlavním rozlišením je:

Podrobně si rozebereme základní průběh démonických problémů. Probereme si metodiky poskytování pomoci při problémech s okultními jevy, pomoci proti duchům, strašidlům, poltergaistům, proti zjevování se obrazů mrtvých, způsob pomoci při telekinetických jevech, proti prokletí, voodoo nebo démonské službě, obranu proti posednutí.

Základem je nepovolávat na pomoc tytéž síly, které nám škodí. Například prokletí neopravovat magií. Obojí je spolupráce s démony. Místo abyste si pomohli, jen vám připraví další past.

A) NOVOSLUŽBA – SAMOZASVĚCENÍ

  1. Zasvěcení ze zvědavosti, z vyhecování, z touhy po tělesném vzrušení.
  2. Zasvěcení při smrtelném nebezpečí kvůli zavolání Démona na pomoc.

B) DĚDIČNÁ SLUŽBA

Začíná smrtí někoho z příbuzných, který měl osobního démona. Méně často démon přestupuje z neschopného hostitele na lepšího před jeho smrtí. Zanedlouho po smrti takového příbuzného je někdo z rodiny kontaktován pomocí automatického písma, vizualizací, atakem a nebo jinou metodou magie a esoteriky démonem, který opustil mrtvého člověka.

Démon se vždy vydává za onoho mrtvého člověka. Na tuto obvyklou a prostou fintu naprostá většina lidí skočí. Démon slibuje převzetí nové služby, a vymyslí si nějaké výhody pro nového služebníka. Pokud nový hostitel službu nepřijme, je vystaven trvalému strašení formou vizualizace, zjevení, děsivých snů, depresí, sebetrýzně a podobně. Zajímavé je, že hostitel si nevšímá spojitosti mezi démonem a svým neštěstím. Vydáváním se za mrtvou blízkou osobu si démon zajištuje často i přízeň trýzněné osoby.

Démon rád vymýšlí historky o tom, že je duše uvězněná mezi nebem a zemí, že nemůže odejít. Často nutí citlivé ženy, aby mu „pomohly odejít“ a přitom je zneužívá k posednutí a zasvěcení dalších nevinných lidí.

V případě, že zemřelý příbuzný sloužil ke genetickým experimentům, je velké riziko, že pozůstalý bude nadále unášen a pokusy budou pokračovat na něm.

C) ZASVĚCENÍ SLUŽEBNÍKEM DÉMONA

  1. Po návštěvě léčitele, který prováděl podivné nevysvětlené rituály – zasvěcení (mnohdy nevědomky)
  2. Po návštěvě vědmy a kartářky… klasický princip, kdy věštba je kletbou, tedy povolením pro démona vykonat nad lidským životem manipulativní změny.
  3. Po absolvování esoterických kurzů, kurzů reiki, jógy, feng shui a podobných démonských pavěd.
  4. Po spiritistických seancích, vyvolávání démonů.
  5. Po regresivní hypnóze hypnotizérem.

D) KLETBA 

Kletba je démonická aktivita, při které proklínající člověk napomůže (někdy i nevědomky) démonickým bytostem vykonat zlo (díky otevření brány mezi fyzickým a duchovním světem) na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá) tím účinnější jeho kletba je. (Tedy tím páchá větší zlo na lidech.)

Klasickým příkladem uvalení kletby je například věštění budoucnosti, „vykládání Tarotu, vykládání karet obecně, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody“ a podobně.

Kletba je vlastně vyslovení přání člověka před duchovním světem. Jelikož Bůh je absolutně spravedlivý, je přání legitimním přáním takového člověka a démon se může pokusit jej provést v rámci svých dovedností a protože mu nejde o nic méně, než člověku ublížit, vždy je splní tak, aby to bylo zlé dílo.

Vyvázání se z démonské služby

Poznej PRAVDU, jen pravda má moc vysvobodit od zlého, jen PRAVDA tě vysvobodí!

Krok 1 – Informovanost

Nejmocnější zbraní, která démonům pomáhá, je lidská pýcha. Udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře ví, že démoni neexistují a nebo že sice existují zlí, ale že jsou i hodní démoni a další nesmysly.  Pouze tak můžou člověka udržet bezmocného a ve svém vlivu. Jediný nepřítel, kterého nemůžeme porazit, je ten, o kterém nevíme a netušíme co a proč to dělá. Hledejte PRAVDU a PRAVDA vás osvobodí!

Krok 2 – Pochopení problematiky

Postižený, který si uvědomí realitu a existenci svého utlačovatele, snadno pochopí, že je zapotřebí se jej zbavit. Jinak problémy s ním nemohou skončit. Realita je taková, že démon sám člověka poslouchat nemusí, pokud sám člověk nevyzná, že chce patřit nadřazené autoritě. Autoritou nadřazenou démonům, podřízeným padlému Satanu, je autorita Boha v čele s nejmocnějším Ježíšem Kristem.

Krok 3 – Rozhodnutí

Člověk může padnout, rozhodnout se pro démonickou službu, jelikož ho oslovila démonova nabídka a nezajímal se o to, že zaplatí největší cenu svého života. Člověk se ale může rozhodnout jinak a přejít na Boží stranu, stát se Božím dítětem, k čemuž byl stvořen. Tak získá všechny výhody a výsady, které pro něj Bůh připravil. Démon tím ztratí veškerá práva nadále ovládat lidský život.

Je marné se domnívat, že poté, co člověk sloužil démonům, může se vrátit zpět na neutrální půdu. Může se sice o to pokoušet, ale démoni mu budou připravovat nejneuvěřitelnější pasti. Kdo se jednou vydal na cestu rozhodnutí, musí už zvolit.

Krok 4 – Metodika

Pro každého, kdo se rozhodne k záchraně a k počátku svého nového života, je připravena cesta. Cesta spočívající ve vyznání Pána Ježíše, Syna Boha, jako svého Pána.  Kdo přijme Ježíše Krista za svého Pána, ten je podřízen Bohu stejně jako Satan a jeho démoni, čímž se dostává na stejnou pomyslnou příčku v hierarchii bytostí.  Satan a démoni musí toto rozhodnutí respektovat.

ŘEŠENÍ (podrobně) naleznete zde: https://odkrytelzi.cz/slovnik/jak-se-postavit-demonickym-utokum/

příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/spitizmus-vyvolavani-duchu-kontakty-se-zemrelymi/

https://odkrytelzi.cz/slovnik/jak-se-postavit-demonickym-utokum/

https://odkrytelzi.cz/slovnik/kletba-prokleti-uhranuti/

https://odkrytelzi.cz/slovnik/poltergaist/