fantasy 2925237 1920 - Křesťan a scifi

Křesťan a scifi

Název Sci-fi je zkratkou z anglických slov „vědecká fikce“. Věda zabývající se duchovními otázkami vždy směřuje k popírání Boha a k fanatickému hledání důkazů, že Bůh „nemusí nutně existovat“. Fikce je také vždy výmysl, něco, co nemá s pravdou nic společného.

Sci-fi knihy, filmy a hry představují divy a zázraky, kterými jsou klamáni všichni, kdo míří do záhuby

Fanatismus hledání důkazů neexistence Boha je dobře demonstrován například snahou odvíjet životní názory od ničím nepodložené myšlenky, že Vesmír a Život vznikly NÁHODOU, aby lidé mohli takové myšlenky přijmout a nepříčila se jim jejich zjevná nesmyslnost. Sami sebe tak uvádějí v klam pomocí nauk Vědy, které stojí na fantazii a na přání, aby svět NEBYL stvořen Bohem.

Sci-fi knihy, filmy a hry představují divy a zázraky, kterými jsou klamáni všichni, kdo míří do záhuby Není sci-fi, které by bylo Bohu milé a oslavovalo Boha. Sledování sci-fi křesťanem je tedy na pováženou, neboť vždy představuje něco hříšného, (tedy cestu k Bohu míjejícího). Sledováním sci-fi filmů lidé pouští do svých očí falešné obrazy, které se do mozku zapisují, jako by to byla „pravda“ a proto se jedná o sycení se lží.

Zatímco sledováním pornografie člověk hřeší hlavně proti vlastnímu tělu, sledováním falešné pravdy vědeckých smyšlenek jde myšlením proti Bohu. Hlavním tématem sci-fi po roce 2000 je uctívání Satana a jeho věcí. Sci-fi bývá také většinou chvalozpěvem Satanovi, vyhrožováním a výsměchem Satana vůči lidem. Není mnoho sci-fi filmů, které by měly jiné téma než nephilim, draky, konec světa a td. Tyto fimy formují myšlení lidí, které je už tak praralyzované přemírou informací.

Tvorbu a sledování sci-fi doprovází tělesná a hormonální odměna

Satan dává odměny lidem, kteří sci-fi vyrábějí, i těm kdo je sledují. Lidé, kteří sci-fi vyrábějí, vyučují rozsáhlé masy lidí lžím. Když křesťan sleduje sci-fi filmy, protože ho vzrušují, měl by znát minimálně celý obsah tohoto článku a plně mu porozumět. Nedílnou součástí Satanova plánu na oklamání světa je zanesení lidských informačních zdrojů lží. Lidské informační zdroje jsou již dnes lidem pomalu k nepotřebě, neboť lež v nich nejde rozpoznat od Pravdy, jen je těch informací tisíckrát více než před staletími. Satanovo velkou vítěznou zbraní proti lidem jsou Konspirační teorie a Druhá Věda. Každý tedy vybírá svou vlastní iluzi podle své chuti. Informační zdroje už nemají  potřebu říkat lidem Pravdu, protože po Pravdě přestala být jakákoliv poptávka.

Sci-fi, tedy „vědecké smyšlenky“ vytváří lidem názory a myšlení mnohem více než oficiální vzdělávání Ani škola, ani nějaká „oficiální státní doktrína“ nebude již tvořit žádný základ toho, co si budou lidé myslet. Již nyní, při letmém průzkumu veřejného mínění, zdaleka převyšují mezi lidmi vzájemně proti sobě jdoucí iluze, každý věří tomu svému a uznává to za pravdu, i když soused věří něčemu opačnému. Mezi lidmi se šíří informační bezvládí a chaos

Malý příklad: Jeden člověk věří, že mimozemšťané existují a kdo tomu nevěří, je blázen. Jeho soused tvrdí, že kdo věří na mimozemšťany, je úplně vykolejený blázen. Další soused komunikuje s duchovnem a s kosmickými bratry, což i první soused považuje za čisté šílenství. Čtvrtý je zcela přesvědčen, že na odvrácené straně Měsíce mají USA tajnou základnu. Lidé už neví, na který zdroj se obrátit, aby měli JISTOTU PRAVDY. Tak hledání Pravdy vzdávají a přiklání se k iluzi, která se jim nejvíce líbí. Zde se tedy projevuje dokonale Biblická pravda, že poznání se sice rozroste, ale lidé stejně budou jen zmateně pobíhat.

Bez Boha a Ducha Svatého stejně nikdo Pravdu nemůže nalézt a svět pro něj zůstane navždy JEN NEROZLUŠTĚNÁ HÁDANKA. Lidé bez Ducha Svatého musí přijmout některou ze Satanem nabízených iluzí

Lidé jako celek se nedokážou nijak bránit klamu démonů, protože Boží Odpůrce Satan mistrně využívá lidské pýchy k tomu, aby lidé vyučovali sami sebe vzájemně lžím. Tisíce televizních pracovníků dnes vyrábí filmy zobrazující jako PRAVDU (pořady o Vesmíru, o pravěku, o evoluci), ale obsahující převážně jen smyšlenkami podepřenou fantazii. Lidé tedy sami sebe vzájemně vyučují lež, protože to nutně potřebují aby mohli popřít, že svět vznikl Božím působením. Satan si však ponechává zcela volné pole působení pro svého falešného boha.
V teoriích vědy, ve fikci a hlavně v myšlení lidí už zakořenil Satanovo falešný bůh mimozemšťan, o kterém jsou již lidé lživě vědou a sci-fi vyučeni, že
  • a) jistě musí existovat,
  • b) již brzy přijde, bude objeven
  • c) nás stvořil v minulosti jako svůj pokus,
  • d) musíme se od něj učit,
  • e) on je vším, co se nazývá bůh a co se jako bůh uctívá.
Související články: