caduceus 2730761 1280 - Celostní medicína

Celostní medicína

Celostní medicína se snaží navodit v pacientovi pocit, že jde o seriózní vědní obor, kterému může pacient důvěřovat stejně jako klasické medicíně. Prohlašuje, že neřeší pouze symptomy nemocí, ale hledá jejich příčinu, a to zejména v oblasti duševní, což je v podstatě logické, protože stav ducha ovlivní tělo a naopak, potíž bývá v tom, že jen u toho nezůstane.

Dělí problémy pacientů do čtyř úrovní:

  1. První úroveň – to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň „fyzického těla“.Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci. Na tomto poli pracuje klasická ortodoxní medicína se všemi svými přístupy.
  2. Druhá úroveňenergetická, regulační. Zde pracují byliny, homeopatika, nebo léčitelé. (Vděčný pojem „energie“, pod který se dá schovat cokoli.)
  3. Třetí úroveň– je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. Jestliže se na této úrovni vyskytuje nějaký blok a v důsledku toho bloku se na jeho fyzické úrovni vyskytuje nějaký příznak, je logické, že tento příznak nemůže být vyléčen žádným lékem, dokud se neodstraní blok na této úrovni. Směrování pacienta k „alternativním“ metodám.
  4. Čtvrtá úroveň – je duchovní, těžko definovatelná, každý si ji můžeme pojmenovat, jak chceme.

Podle tohoto členění je jasné, že  celostní medicína sdružuje celou řadu alternativních léčebných metod od akupunktury až po homeopatii. (Čili metod, které se nestudují na žádné škole, neexistují vědecké studie o tom, jak a proč tyto metody fungují)

Lidé jsou lákáni krásnými a vzletnými slovy, že celostní medicína k nim přistupuje jako k individualitám, bere ohled na jejich duševní a duchovní stránku. Pozor, alarmujícím by měl být už fakt, že celostní medicínu provozují často mistři reiki, esoterici a podobně. Přesvědčujícím argumentem ale bývá pro mnohé lidi to, že se jim po použití některé z alternativních metod uleví, to ale může být jen proto, že dochází k nahrazení démona jiným, takže zatímco jedny obtíže ustoupí, objeví se žel po čase jiné, závažnější. Jenže to už si danný člověk nespojí.

Tak tedy pozor, celostní medicína může být jen dalším způsobem, jak nevědomé lidi zlákat do pasti.

Příbuzný článek: https://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/pronikani-esoteriky-do-statniho-lekarstvi/