905342 93922297 - Kdo je tvůj Bůh?

Kdo je tvůj Bůh?

Jednoduchá otázka. „Kdo je tvůj Bůh?“

Tázaný odpoví: „Můj Bůh je prostě Bůh.“

Upřesním tedy svou otázku: „Je tvůj Bůh Bohem známým z Bible?“

Tázaný odpoví: „Ano samozřejmě, je to Bůh Stvořitel, ten o kterém je Bible“

Táži se dále: „A jak je možné, že tvůj bůh říká jiné věci, než jsou v Bibli?“

Tázaný odpovídá: „No protože…. (doplňte……)“

Říkám tedy: „Tvůj bůh není Bohem Bible, neboť má odlišné učení. Tvůj Bůh je Lhář, tedy Satan

Tázaný odpovídá: A proč tedy…(doplňte cokoliv)

Odpovídám: „Protože lže, že je Bohem z Bible,  jeho učení je odlišné. Říká že je Bohem Bible jen proto, aby oklamal. Aby sváděl lidi do pasti lží“

Takto to dělají i podvodníci lidé. Přijdou a říkají, že jsou zástupci známé energetické společnosti. Nabídnou vám výhodný balíček služeb, zaplatíte a máte pocit, že jste udělali dobře. Pokud se ale podíváte na Web oné energetické společnosti, zjistíte, že žádnou takovou akci nemají. Ba dokonce, dočtete se tam dokonce varování před falešnými obchodníky. Budete i poté ještě věřit, že jste udělali dobrý obchod? Přesně tak fungují falešní mesiášové a kazatelé lží. Ale stačí se jen podívat, jestli Boží firma takový balíček služeb, který oni prodávají, vůbec nabízí 🙂