916594 33876085 - UPSAT SE PEKLU, UPSAT SE ĎÁBLU, SMLOUVA S ĎÁBLEM

UPSAT SE PEKLU, UPSAT SE ĎÁBLU, SMLOUVA S ĎÁBLEM

Každé dítě je v pohádkách vyučováno, co to znamená „upsat se ďáblu“. Vždy se jedná o to, že se některý z hrdinů rozhodne využít služeb pekelné bytosti ve svůj prospěch. Setká se s čertem a podepíše smlouvu na dobu určitou vlastní krví.

Krev a pergamen ale není třeba

Tento konkrétní pohádkový úkaz „upsání se vlastní krví“ doprovázející příběhy z celého světa samozřejmě není jen výmyslem. Stejně jako nejsou vymyšlení rytíři a souboje na hradech, není vymyšlený ani ďábel smlouvající s člověkem. Jedná se klasický duchovní mechanismus sebekletby, tedy jinak řečeno „upsání se démonu“. Ten odjakživa praktikují veškeré národy světa. Člověk, který nepatří Bohu, tak získává ze Světa odměnu za spolupráci s Ďáblem/Satanem.

Každý, kdo naslouchá démonům se vystavuje nebezpečí, že bude hříčkou v jejich rukách

V současné době, kdy Bůh sesílá na lidi mocné dílo klamu, se čím dál tím více veřejně provozuje fenomén organizovaného zasvěcování se Satanovým démonům,  jako je tomu v případě nabídek na nejrůznější „napojení“ na vesmírné energie, energetické léčení, emoční terapie duchovními bytostmi a podobě. Vše je nedílnou součástí Soudu nad tímto světem. Někteří ze zasvěčovačů říkají, že zasvěcují „andělům“, ovšem v tomto případě se dostávají do pasti logické smyčky: Zasvěcovači používají pojem „andělé“ proto, aby to vypadalo, že se jedná o Bohu věrné Anděly.

O andělech věrných Bohu však hovoří pouze BIBLE!  A Bible zasvěcování andělům ZAKAZUJE! Tím pádem se musí jednat o jiné anděly! A to ty, která tatáž BIBLE identifikuje jako Démony!

Často se využívají pojmy Vědy

Aby na to lidé snadno naletěli, používají se zasvěcovací rituály vydávané za „moderní psychologii, energie, koučing, východní alternativní metody, napojení na Vesmír…“ a podobně. Nikdo nerozebírá, jaké podstaty je ona energie, odkud pochází. To, že se jedná o posednutí démony, je ale zcela zřejmé při bližším prostudování nabízených metod. Odměnou za zasvěcení démonským bytostem, tedy za obětování vlastního života za „zisk“, který se ale zaručeně obrátí v neštěstí, neboť žádný démon nebude člověku prokazovat skutečné dobro!

Tetování, aneb jak Satan a démoni obchodují s lidskou duší

Při upsání se démonu v pohádkových příbězích člověk či skupina lidí obchoduje se svou duší. Smlouvou, podpořenou často geneticky prokazatelným materiálem (krví) potvrdí, že souhlasí s odevzdáním své duše do Pekla. Odsoudí se tedy k věčné smrti po boku démonů. V rámci této sebekletby má démon člověka v moci a legálně jej vlastní.

Doopravdy ale není třeba žádný pergamen s podpisem, člověk, který začne vzývat démony (okultizmus), jim tím dovolí vstoupit do svého života. Je tak víc a víc pod jejich zničujícím vlivem a mocí až démonické prokletí zcela ovládne jeho život a může jej i zabít. Cesta ven je jediná, skrze poznání pravdy a víru v Ježíše Krista!

Stejným způsobem jako ono symbolické upsání se, funguje například dnes velmi populární tetování. Lidská bytost je puzena, dokud se neoznačí znakem určitého démona (potetuje se), potom přicházejí důsledky tohoto jednání.

Pravda tě osvobodí

Podle pověstí a pohádek není cesty jak uniknou upsání se ďáblu (prokletí), leda že ďábla člověk přechytračí. Ďábla však nikdo z lidí přechytračit nemůže, neboť démonická inteligence převyšuje lidskou. Jedinou možností jak se dostat z prokletí démonů je poznání pravdy a Boží pomoc, tedy víra v Ježíše Krista a přijetí jej za svého pána. Toto je naprosto jediná cesta ven z prokletí okultizmu, tedy jakéhokoliv obcování s démony!

 

Příbuzná témata: chtěl bych se upsat ďáblu, úpis ďáblu, smlouva s ďáblem, upsání se krví, proklínací rituály, rituál upsání se ďáblu, smlouva se satanem, smlouva s čertem, upsání se čertu, chtěla bych se upsat ďáblu, chtěl bych se upsat ďáblu, napojeni na démony, napojení na démony, zvýšení úspechu, magie pro peníze, magie úspěchu, satiterapie, koučing, soft skills, energetická psychologie, institut energetické psychologie