1019642 63590745 - Hodnověrnost Bible se nemění v závislosti na čase

Hodnověrnost Bible se nemění v závislosti na čase

Požádáte-li nějakého člověka, aby seřadil lidi ve skupině vědec, filozof, esoterik a křesťan sestupně, podle toho, kdo z nich ví nejvíce o světě, automaticky se na prvním místě ocitne vědec a na posledním místě křesťan. Křesťané dostali punc přihlouplých prosťáčků, kteří nevěří „moderní vědě“, a tvrdošíjně se drží jakési „staré knížky“ Bible, která je přece tak hloupě archaická, nemoderní a nevědecká.

Tvrzení, že pravdivost Bible se vytrácí proto, že jde přece o něco tak starého, je stejně naivní jako názor, že po 50 letech mí rodiče přestávají být mými rodiči, protože mě přece zplodili „tak dávno“.

S touto myšlenkou by samozřejmě nikoho nenapadlo přijít, ale naopak téměř každý sdílí názor, že Bible je zastaralá a tudíž nepravdivá, a že si musíme vytvářet nové, moderní a vědecké pravdy. Věda se totiž stala satanovým nástrojem k popírání pravdy.

Jestliže je Bible Božím slovem a absolutní pravdou, pak se její pravdivost nemůže zakládat na čase, protože Bůh na čase závislý není. Stejně tak je na čase nezávislá a neměnná pravda Bible

Napsat komentář