991793 39199359 - Jak se postavit démonickým útokům

Jak se postavit démonickým útokům

BIBLE: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými! 

Máte potíže démonického charakteru? HLEDEJTE PRAVDU, JEN TA MÁ MOC VYSVOBODIT VÁS OD ZLÉHO. JEN PRAVDA VÁS VYSVOBODÍ!

Postavit se proti mocným a zlým démonickým bytostem může jen ten, kdo je silnější! Mocnější a mnohem, mnohem větší v jakémkoliv myslitelném smyslu, než bytosti, jenž nazýváme démony je BŮH – Bůh Bible. ON je stvořitel všeho, veškerého života (včetně démonů, tedy andělů, kteří vstoupili do vzpoury proti Bohu, více viz PVP) i nás samých. ON je tím, kdo přišel na zem –  jako Ježíš Kristus, aby nám ukázal jaký je, aby se za nás obětoval, aby ukázal cestu, aby spasil každého člověka, který tuto oběť – Jeho samého bude chtít přijmout. A také jen On Vás může takových potíží zbavit a kdo říká cokoliv jiného, lže! Dejte si také pozor na takzvané vysvěcení a jiné podobné metody, mnohé jen přivedou další démony!

V první řadě si tedy popíšeme jak se démonické napadení projevuje, upozorňujeme, že příznaků je mnohem víc, než se sem vejde a lepší je se řídit vnitřním pocitem

Příklady fyzických jevů démonického napadení:

 • průvan bez viditelné příčiny
 • pocit hnusu bez viditelné příčiny
 • pocit strachu bez viditelné příčiny
 • chladná místa a náhlé ochlazení bez viditelné příčiny
 • ztrácení se a přemisťování předmětů
 • skvrny od krve, které nelze odstranit
 • různé pachy bez zjevné příčiny
 • bolesti hlavy bez zjevné příčiny
 • potíže s dýcháním bez zjevné příčiny
 • dotyky neviditelných
 • spánková paralýza,útok obvykle trvá několik sekund. Napadený obvykle cítí velkou tíhu na hrudi, jako by na něm někdo seděl nebo ležel a dusí se.

Příklady vizuálních jevů:

 • stíny, nebo světla bez viditelných zdrojů
 • spatření démona (např. siluety v oknech prázdných domů, často postava s kapucí)

Příklady zvukových jevů:

 • kroky
 • klepání do zdí
 • zvuky padajících předmětů
 • dýchání
 • hlasy (šeptání, volání, pláč, smích)
 • zvuky přesouvání těžkých věcí jako nábytek, atd. z prázdných, zamčených místností
 • pohyb a levitace předmětů
 • otvírání a zavírání dveří a oken bez průvanu (včetně dobře zavřených či dokonce zamčených) a jejich zvuky
 • pouštění a vypínání vody
 • zapínání a vypínání světel
 • nefungování či problematické fungování elektrických zařízení

Kdo nám pomůže proti démonickým útokům?

Ježíš Kristus!!! Jen Kristovo mocné jméno můžeme použít v obraně proti těmto bytostem a jen u Boha Stvořitele (Bible) Ducha Svatého a jeho syna Ježíše Krista nalezneme opravdovou pomoc proti démonickým útokům!

Požádat o ní může kdokoliv, jen musí v Boha a Krista opravdu uvěřit, (nefunguje to jako nějaké kouzelné slovíčko, funguje to jako zavolání o pomoc).
Všechny ostatní obrany jsou jen lži, jenž vás nakonec zatáhnou ještě hlouběji do takových potíží.
Čtěte BIBLI a dozvíte se vše potřebné! Také je nutné si pravdivě odpovědět, zda-li jsi ochoten VZDÁT SE navždy iluzorních darů které jsi od démonů dostal, jako je např: věštění, pronášení kleteb, astrální cestování, spiritizmu apod. (Je mnoho lidí, pro které je „odevzdání nadpřirozených darů“ naprosto nepřijatelné). Také je mnoho takových, které nezajímá PRAVDA, ani Bůh, ti chtějí jen pomoci od potíží, které jim démoni způsobili. Takovým ale není pomoci, neboť jen PRAVDA má moc osvobodit od zlého a člověk, kterého PRAVDA nezajímá, upadne po čase do další, ještě horší démonické pasti.

1. Přijměte Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele 

Poznejte pravdu a pravda vás učiní svobodnými

To je první a hlavní krok. Pokud jsi uvěřil v Ježíše Krista, popros ho za odpuštění hříchů a pozvi ho do svého života. Nech se vést Duchem svatým a Biblí v dalších krocích. Ježíš v bibli říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)  JEŽÍŠ KRISTUS PRO NÁS VYTVOŘIL JEDINOU CESTU K BOHU. On je spása, cesta a pravda a život. Potom můžeš v Ježíšovo jménu démony odehnat. Jednoduše jim přikaž, aby odešli, musí poslechnout. Nech se pokřtít pravými Božími dětmi na znamení očištění od hříchu a nové smlouvy s Bohem.

2. Pomažte svůj dům

Vezmi olej, který je zrovna po ruce (třeba i olej na vaření) a potři zárubně a překlady všech dveří, dveře samotné a totéž u všech oken, krb a všechny otvory, kudy by bylo možno vniknout do domu. Když to uděláš, popros Boha, aby tvůj domov posvětil sobě samému a zapečetil jej. Jedny dveře nepomazávej a nech je otevřené, vrať se do domu, postav se doprostřed a popros Pána, aby dům očistil a všechny zlé duchy, kteří se tam právě nachází, vyhnal. Pak ve jménu Ježíše Krista všem démonským duchům poruč, aby navždy opustili dům. Pamatuj, olej je pouze symbol. Na oleji samotném není nic magického. Olej je olej. Použití oleje je znamením poslušnosti a olej sám je pouhým symbolem. Očistu a zapečetění způsobuje moc Ježíše Krista skrze Jeho dokonané dílo na kříži na Golgotě.

2. Svůj majetek prohlašte za Boží vlastnictví

Pokaždé, když se stěhujeme, celý pozemek a novou nemovitost nárokujme pro Boha s prosbou, aby ji posvětil pro sebe a chránil ji.

3. Ujistěte se, že ve svém domě nemáte žádné familiární, okultní, esoterické, ap.. předměty

Familiární předměty jsou předměty démonům důvěrně známé, k nimž tíhnou. Vše, co se používá při uctívání Satana nebo při službě jemu, je půdou pro démony. Jinými slovy, démonům je dáno na těchto předmětech ulpívat nebo jich užívat. Křesťané musí být velmi bdělí a opatrní, když přijímají dárek od někoho, koho neznají, a nevědí, jaký je jeho vztah s Bohem. Nejen v této oblasti musíme být citliví na Boží vedení.

4. Ovládejte svou mysl

Bitevním polem, kde se rozhoduje o tom, zda se démoni budou moci vrátit, je naše mysl. Démoni využívají myšlenky k útokům. Uvědomujme si naše myšlenky a ukázňujme je a obracejme je k Bohu.

5.Vyznávejte hříchy

Jsme lidé, nikdy v tomto těle nikdy nebudeme bez hříchu! Je důležité vyjasnit si, co je to  HŘÍCH! Je nutné hříchu vzdorovat a neumlčovat Ducha Svatéhovyznávat hřích před Pánem, prosit za odpuštění a bojovat s ním, jinak skrze něj může zlo působit v našem životě.

6. Jezte maso

Zátěž v tělesné, ale i duchovní rovině je pozoruhodná tím, že má za následek akutní nedostatek bílkovin. Nebudeme-li při intenzivním duchovním boji pečlivě dbát na zvýšený přísun vysoce hodnotných bílkovin, pak zeslábneme. Satan se se svými démony pokouší člověka od jezení masa odvrátit, aby ho zeslabil a byl jím snáze napadnutelný

7. Hledejte další kristovce

I když je to v těchto časech velmi těžké, hledej dalších obrácené lidi (kristovce). Určitě při tom narazíš na podvodníkymanipulátory, pokrytecké a falešné lidi celkově, proto buď velmi opatrný! Za křesťany se vydávají satanisté, podvodníci, manipulátoři všech možných podob a je třeba být zvlášť obezřetný, neboť jsou navenek velmi přátelští a důvěryhodní. Věřím ale, že upřimného člověka před Bohem, povede Duch Svatý a též ho bude varovat před lživými a falešnými lidmi i jejich naukami. Pokud chceš, začni třeba s naším facebookem

příbuzný článek:

provedte-dukladnou-deokultizaci-vasi-domacnosti

reseni-problemu-s-demony-vysvobozeni-bozi-pomoc

Rebecca Brown