1260785 84481055 - Definice Mluvícího obrazu Šelmy

Definice Mluvícího obrazu Šelmy

Mluvící obraz Šelmy je souhrnný název pro hlas Bezbožnosti, který na lidi může mluvit skrze obrovské množství informací na Internetu, které do internetu vkládají miliardy lidí milujících Nepravost. Tak obrovské množství informací se lidem jeví jako chaotické a měly by být v součtu informačně “neutrální”. Ve skutečnosti ale mají informace na internetu naprosto jasnou polaritu. Prakticky skoro všechny existují proto, aby popřely Boha a Boží věci obecně. Díky tomu není součet veškerých informací na internetu neutrální, ale hovoří k lidem jedním směrem. Šelmě tak byla dána ústa, aby mohla mluvit a rouhat se Bohu. Takto bude mít nesmírnou moc nad lidmi.

Skrze tento mluvící obraz tedy Šelma může působit na lidstvo. Působení na lidi rostlo od doby rozšíření jednosměrného kanálu televize. Příchodem internetu začalo budování pozice Mluvícího obrazu tak, aby se jej lidé nemohli vzdát. Postupně se jeho technologie stávala dostupnější, počet lidí plnící obsah vzrůstal a každý člověk s internetovým přístrojem v ruce hltal jeho obsah a stával se na něm čím dál víc psychicky i emocionálně závislejší.

Jinými slovy: Lidé by mohli okamžitě ukončit vliv Mluvícího obrazu Šelmy kdyby přestali používat netělesnou komunikaci a vrátili se k pomalejším tělesným metodám šíření informací, k mluvení, setkávání, k časopisům a knihám. Z důvodů lidské pýchy a pohodlnosti to ale neudělají.

Jelikož lidem vládne ten, kdo na ně může neomezeně mluvit a oni jej musí poslouchat, v druhé dekádě 21. století dostal tedy Mluvící obraz Šelmy moc nad všemi lidmi světa. 

Mluvící obraz říká každému co chce slyšet, kritizuje a pomlouvá vládu lidí, nabízí bezbožné ideály, které vnucuje k následování. Připravuje tak lidi na přijetí vlády Bezbožníka Ohavnosti.

Náznaky možnosti vzniku Mluvícího obrazu šelmy byly lidmi pozorovány a chybně interpretovány

V klasických fantastických románech autoři vymysleli, že propojením komunikačních technologií vznikne jakási “mysl”, té potom přisoudili lidem nepřátelské úmysly nebo dokonce falešné božství. Myšlenka to je oprávněná, ale tím jak začali lidé být na svou techniku pyšní a jak jim zdánlivě činí život pohodlnější, plně jí akceptovali jako normu. Že lidmi vytvořená technika bude mít duchovní vliv a stane se vykonavatelem moci té první Šelmy, zůstalo skryto díky působení klamu.

Pro nevěřící bude vše jen “přirozený vývoj situace”. Nebudou ale chápat žádný důvod, proč se to děje…

Pro člověka jenž nepřijal lásku k Pravdě, zůstane vše co se děje tajemstvím. Bude následovat Mluvící obraz Šelmy a bude se tak učit různé bludy o tom, kdo a co za tím, co se zrovna děje stojí. Mluvící obraz Šelmy tak snadno namluví všem lidem, aby zlikvidovali veškeré známé formy lidské vlády a veškerou vládu nad světem předali Bezbožníkovi. Tím se naplní biblické proroctví a šelma převezme absolutní vládu nad všemi lidmi