book 2929646 1920 - Biotronik, psychotronik, likvidátor geopatogenních zón - vysvětlení

Biotronik, psychotronik, likvidátor geopatogenních zón – vysvětlení

Biotronik je speciální moderní krycí název pro šamana, spolupracujícího s démonskou bytostí na úpravě teritoriálních práv.

Biotronik pracuje s takzvanými „geopatogenními zónami“, tedy s démonskými teritorii. Používá různé předměty, usnadňující démonským bytostem orientaci. Biotronik většinou vůbec netuší, s jakými energiemi pracuje. Nazývá je tedy jen pracovními jmény.

Biotronika, feng-shui, šamanství, reiki a podobně, jsou jen různé názvy pro lidem nepřátelské a nebezpečné démonské služby. Kdo přeci jen věří, že například na REIKI je něco vědeckého a že to není démonské, ale zajímá ho PRAVDA, nechť si prostuduje,  jak toto učení vzniklo a kdo jej předal.

Biotronika je dezinformace, člověku nepřátelské učení. Biotronik je člověk, jehož prostřednictvím jsme vystaveni démonickému zasvěcování. Biotronika nemá nic společného s materialistickou vědou. Výsledkem je tedy otevření okna do démonického světa, ze kterého je cesta ven jedině skrze Spasení. Toto sice někomu jako řešení nemusí vyhovovat, potom je ale jeho jedinou cestou setrvání ve vlivu člověku nepřátelských démonů.