727242 53983890 e1396639824638 - Démonům stačí vaše dvojaká mysl

Démonům stačí vaše dvojaká mysl

Démonům stačí vaše dvojaká mysl. Chtějí vás dostat do situace, kdy Ježíš řekne, “ já vás neznám“. Pomocí dvojakého smýšlení se vyučuje,  jak říkat Ježíši „Pane, Pane“, ale ve skutečnosti poslouchat někoho jiného.

Démonům nejde jen o to dostat vás do svých lživých učení, klidně vám ponechají i to, co jste již přijali, jen vám podsunou svoji „malou lež„, přidají (například) víru v Královnu Nebes a poučí vás, že je zapotřebí ji vzývat v modlitbách

Tímto vytváří lidi nejistého, dvojakého smýšlení. Jedna polovina mysli věří Písmu a Bohu, druhá věří zjevením démonů a lidským vymyšlenostem.

Člověk dvojaké mysli je na tom pak ještě hůř, než ten, co Pravdu nikdy neslyšel. Neboť takový Pravdu poznal, ale sešel z ní kvůli zjevením démonů.