357980 6049 - Deprese

Deprese

Statistiky potvrzují, že u každého 5. člověka se objeví deprese, tedy výrazně depresivní nálada, minimálně jednou do roka. U žen jsou deprese dvakrát častější než u mužů. Pokud se člověku přihodí něco opravdu zlého, je deprese normálním projevem, ale měla by po čase zase pominout. V tomto článku ze zabýváme depresí, která je jakoby bez příčiny a trvá dlouhodobě.

Silný partner

Běžně používané léky neřeší podstatu takových depresí, (protože ta je duchovní) ale jen jejich vnější projevy a tak jsou slabým partnerem v boji s touto nemocí. Mohou potlačit některé tělesné příznaky deprese, ale příliš mnoho lidí skončilo svůj život nadopováno antidepresivy. Další pomoc proti depresím nabízí alternativní psychologie. Tato alternativa ale není doopravdy lidem prospěšná, neboť jde cestou démonického učení a zasvěcování se.

viz článek: http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/moderni-psychologie-alternativni-psychologie/

Pokoj s Bohem

Deprese a prázdnota nejsou jen tělesnou, nebo duševní poruchou. Deprese je špatný stav v duchu člověka, ale tento stav není náhodný. Deprese stejně jako poruchy přijmu potravy „přichází z pekla„. Pro změnu tohoto stavu je třeba poprosit o pomoc někoho silnějšího a tím je Bůh.

Je jedno velmi silné zaslíbení, které je pro všechny dobrým záchytným bodem. Duch Svatý zaplní prázdnotu, zažene hlasy, zlikviduje depresi. Boží pokoj – blízkost s Bohem, Duchem svatým je řešení na problém s čímkoliv, co nás trápí. Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaši mysl v Kristu Ježíši říká Bible

Boj s depresí

Boj s depresí je boj. Boj s Bohem má ale jednu úžasnou vlastnost, není to už předem prohraný boj, ale boj vítězný. Konečné vítězství nad depresí přijde, dříve nebo později. Pozor ale na dva spojence deprese, kteří jí dokážou vrátit do života, pokud se jich budete držet. Ti dva jsou příbuzní a jmenují se Neodpuštění a Sebelítost. Neodpuštění i sebelítost pracují ruku v ruce. Musíte odpustit, ostatním i sobě. Možná Vás to překvapí, ale odpuštění je stejně důležité, jak pro toho komu se odpouští, tak i pro toho kdo někomu odpouští (možná i víc).

Odpusťe, jinak vás sebelítost strhne zpátky! Podrobněji na: ..http://odkrytelzi.cz/nezarazene/odpusteni/

Duch svatý je dostatečně silný partner – pokud máte tohoto partnera uvnitř sebe, není tam prázdno. S ním nemá šanci obstát ani deprese! Moc Boží přítomnosti převyšuje i rozum, všechno, co jste poznali. Prostě poproste Boha o odpuštění hříchů, přijměte Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a poproste o přítomnost Ducha Svatého ve svém životě. Upřimná prosba nezůstane u Boha bez odezvy. Nebojte se a věřte! Ježíš Kristus je vítězem i nad depresí