doctor 1228629 1920 - Mnozí lékaři už slouží druhé Vědě

Mnozí lékaři už slouží druhé Vědě

Přestože medicína byla dlouho pokládána za exaktní a materialistickou vědu, mnozí lékaři dnes slouží druhé vědě, která je nástrojem k prosazení esoterních a okultních nauk a v konečném důsledku k uvedení sebe sama v roli boha

Stačí lékaři položit následující otázky:

  • Poskytujete kromě běžné lékařské praxe svým pacientům také něco z následujícího?

-kineziologie
akupunktura
-akupresura
-homeopatie

  • Doporučujete (doporučil/a jste) některému ze svých pacientů něco z následujícího seznamu?

jóga
meditace
vizualizace a metoda biologické zpětné vazby (feedback)
Bachova terapie
vegetariánství / veganství
-Silvova metoda kontroly mysli
-reflexní terapie
reflexní, thajské, shiatsu, tantrické masáže

  • Souhlasíte s tvrzením „Nezáleží na tom, jaká metoda léčení se použije, hlavně když to pacientovi pomůže.“

Rapidně přibývá lékařů, kteří na jednu nebo více těchto otázek odpoví kladně a začali tedy směšovat materialistickou exaktní medicínu se Satanovou druhou vědou. Mnozí z nich již pevně věří, že „něco nad námi je“ a otevřeně přiznávají, že se setkávají s působením jakýchsi „sil“ (energií, bytostí apod.), přestože nevědí nic o podstatě těchto sil a o konečném důsledku jejich působení na pacienty.

Satan tedy uvedl na scénu druhou vědu, jako nástroj, jak masivně šířit posednutí démony skrze nejrůznější více či méně skryté metody alternativní medicíny