926895 50995795 e1396648354538 - Nephilim

Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim

Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. „Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim zachtělo.“

Padlí Andělé se připojili k Božímu Odpůrci a ovládli „spřádání kořínků života“, které dnes lidské fiktivní filmy nazývají populárně „genetická manipulace“. Díky tomu vznikly bytosti využívající nejrůznější části těl lidí a zvířat takovým způsobem, aby měli fyzickou moc nad lidmi. Vznikaly ale i jejich vzájemné konflikty, tito Nephilimové postupně zlikvidovali všechno, co se dalo pozřít.
Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu
Jednalo se o bytosti mající inteligenci, případně reflektující inteligenci démonské bytosti, ale díky absenci Božího ducha to byla stvoření více podobná zvířeti, než člověku, navíc však byla agresivní, nelítostná a destruktivní. (Jedním z dalších mnoha jmen Nephilim jsou například titáni). Bytosti Nephilim jsou zmiňovány ve starých literaturách celého světa.

Více v Příběh všech Příběhů.