Čím dál více se blíží tyto události, které musí přijít:

  • Boží Odpůrce se prohlásí za boha všech lidí a většina lidí uvěří, že je jejich otcem a že patří jemu
  • Z toho je jasné, že čím dál tím víc bude mezi lidmi vyznávajících Krista těch, kteří milují NEPRAVOST, milují falešného (tedy nepravého) Krista.
  • Stane se, že skuteční a praví milovníci Božího Odpůrce budou sami sebe neochvějně nazývat „milovníky pravého Boha“. Budou sami sebe prohlašovat za pravý Boží lid, ale ve skutečnosti budou přesným opakem, lidem Božího OdpůrcePokud se vám toto zdá jako neuvěřitelně strašná věc, vězte, že toto se nazývá Otřesná Ohavnost!

Otřesná Ohavnost stojí přesně tam, kde by stát neměla. Přímo uprostřed chrámu!

Z Písma víme, že již nejsou zapotřebí fyzické chrámy, budovy a kostely, protože chrámem Ducha Svatého jsou lidé, církev Povolaných. Lidé a jejich zrádná srdce vedená Duchem Bezbožnosti a láskou k Nepravosti, zradí i sami sebe a připraví na sebe dokonalou past.

Všichni, kdo máte uši k slyšení, vězte, že přichází těžká doba a je nutné odejít ze společenství, která se zamilovala do Nepravosti a už se tam nevracet. Pokud odtamtud někoho zachráníte, bude to záchrana jako z hořících plamenů.

Toto je Soud nad tímto světem. Dokonale Spravedlivý. Každý se může svobodně rozhodnout!