434592 43023491 - PROČ TU JSME

PROČ TU JSME

Možná si kladete otázku, proč jsme na tomto světě, proč tu máme vše, co potřebujeme a proč vše tvoří tak dokonalý systém? Že by evoluce, výbuch a následné dokonalé uspořádání všeho a postupný vývoj miliardy miliard let, to vše jen tak, samo od sebe? Tomu snad nevěříte…

Proč nás Bůh stvořil?

Protože touží po láskyplném vztahu s bytostmi, které se svobodně rozhodnou Boha milovat. A tak Bůh stvořil čas, vesmír, Slunce, Zemi a vše na ní a nakonec Adama s Evou. Dal jim na výběr, protože chtěl, aby se mohli absolutně svobodně rozhodnout – pro cestu s Ním, nebo bez Něj. Díky této možnosti svobodné volby se lidé rozdělili na ty, kteří chtějí žít s Bohem a na lidi, kteří Boha znát nechtějí. Více a podrobněji to najdete v Příběhu všech příběhů.

Pokud po vztahu s Bohem toužíte, řekněte Mu to! Nebojte se, uslyší Vás kdekoliv. Jediné co potřebujete je upřimnost a opravdová touha. ČTĚTE BIBLI! Modlete se (mluvte s Bohem)! Poznávání Boha je pravý důvod naší existence, to je ten důvod, proč tu jsme!