1089053 28466651 - Vstupní brána: pasivní mysl, vyprázdněná mysl

Vstupní brána: pasivní mysl, vyprázdněná mysl

Satan chce, aby lidé vyprázdnili svou mysl, (pokusili se svou mysl vyčistit ode všech myšlenek). To přímo otevírá dveře démonickému vlivu! 

Bůh nám přikazuje, že máme mít vládu nad každou svou myšlenkou, nikoli svou mysl vyprázdnit.

2. Korintským 10, 3-5: Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu  

Písmo nám jasně demonstruje, že je nám přikázáno, abychom svou mysl ovládali, nikoli vyřazovali. Meditovat znamená stát se prostředníkem pro jiného ducha. Každé učení o meditaci je od Satana

příbuzný článek: http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/meditace-meditovat/