1153235 29731270 - Démonická pacifikace Superláskou

Démonická pacifikace Superláskou

Část populace se při hledání duchovna snadno dala svést na démonickou stranu  metodou důsledné aplikace superlásky.

Takové jedince poznáte podle toho, že kromě nepřátel, vás, i čehokoliv jiného, milují lež. Zneužívají účelově slova tolerance  proto, aby MOHLI TOLEROVAT LEŽ A KLAM.

Takový  lidé jsou stejně daleko od reality jako vrah a zloděj. Společností jsou ale vnímáni jako milí a neškodní jedinci. Pacifikátoři se rádi ztotožňují s nejrůznějšími démony lásky a s mocnostmi, které přináší fyzické prožitky. Často se pojmenují jménem démona, aby tím svou službu lépe definovali. Ve jménu  zaslepující „lásky“ pak tvoří svůdné weby, kde infikují další oběti lží, nepravdami a šířením „záhadna a tajemna“. Klasickým případem je šíření nejistoty kolem jevu UFO, expoolitické dění, esoterické a jiné okultní aktivity.

Ze samotného principu činností lidí pacifikovaných superláskou vyplývá, že nesměřují k žádnému konkrétnímu cíli, neboť superláska je natolik tolerantní, že jí lživé věci v podstatě vůbec naoko nevadí a tolerují je.

Je to ovšem pouze naoko, protože za maskou tolerance se skrývá ohromná (démonem živená) pýcha na vlastní osobu a také úplná nesnášenlivost se směry, které odhalují démonickou podstatu superlásky. V tom jsou vždy provozovatelé superlásky v rozporu sami se sebou a svým tvrzením o všeobjímající toleranci.

Superláska je tedy pacifikující satanistickou zbraní, určenou k potlačení reakcí na nedobré podněty. Je snadno přijatelným falešným směrem, protože nevyžaduje ani přemýšlení, ani žádný názor.

Provozovatelé superlásky se často opírají o falešná učení, jako jsou například Hovory s Bohem od N. Welshe. Rovněž o sobě také tvrdí, že Ježíš či Bůh jsou jejich SPOLUPRACOVNÍCI. Jednoznačně se tak staví do role spoluspasitele a spolumajitele lidstva, což je extrémní forma spasitelského komplexu. Bůh a Ježíš pro ně nepředstavují autoritu, ale kolegu, se kterým je možné se přetlačovat o místo. Nedokážou ale pak, při konfrontaci, definovat, kdo je jejich pán kterému slouží. Jednoduchou logikou totiž je jasné, že pán kterému oni slouží, jsou jen oni sami. A nebo přímo Satan.

Superláska rovněž velmi ráda napomáhá šířit Satanovo plán (přijatého od lidí tlumočících své osobní démony, padlé Anděly) na uskutečnění jeho světovlády. JEDNÁ SE O SATANSKOU SLUŽBU.

Tito lidé jsou popleteni, a nepravdivě tak lidem říkají že slouží Bohu. Je to ale lež, neboť Bůh má toto konání za ohavnost.

Služba Bohu nepřináší mír, klid a jednotu mezi různě smýšlející lidi. Služba Bohu přináší meč, tedy rozdělení mezi lidi. Na ty, jenž milují pravdu, a na ty, jenž provozují lež!