1416933 60415432 - DOPIS "JAKOBOHA" ČLOVĚKU

DOPIS „JAKOBOHA“ ČLOVĚKU

Měli bychom být velmi obezřetní pokud jde o to, co se ohání Božím jménem. Není to totiž záruka, že daná věc je skutečně z pravého Boha Stvořitele. Stále více zdrojů bude mít plná ústa Boha, ale bude pocházet od satana.

Jedním z takových klamů je i video s názvem Dopis Boha člověku. Z čeho lze identifikovat, že jde o klam?

Samotný zdroj

Video, resp. zvuková stopa pochází z CD „Vděčnost, matka emocí.“ (Doreen Virtue – nabízí www.diksa.cz)
Dikša (deeksha) je čistě satanskou naukou, Doreen Virtue je věrnou Satanovo služebnicí. Žádný satanský zdroj nebude nikdy odkazovat na skutečného Boha stvořitele a nebude o Něm nikdy říkat plnou pravdu. Vždy bude usilovat o matení lidí a zavádění těch, kdo nemilují pravdu, na cestu bludu.  

„jakobůh“

Samotný název je zavádějící, když používá slovo Bůh s velkým b, tento vzkaz je nám totiž předkládán tím, kdo se za skutečného Boha rád vydává tedy satanem. Zavádějící je také citování Bible (vím, kdy uléháš a kdy vstáváš, stvořil jsem tě v lůně tvé matky…), které řadě křesťanů žel opravdu stačí, aby se pro ně zdroj stal důvěryhodným. Nahrávka sladce a podbízivě vnucuje lidem výroky, které jako říká „jakobůh“. Lidé mají tendenci toto vnímat jako skutečnost, i když je to jen hlas člověka recitujícího určité výroky. Posluchači si utvářejí představu falešného „jakoboha“, který má vlastnosti zmíněné na nahrávce. Takového „boha“ si pak lidé lehce zamilují, vždyť v nahrávce uslyšíme, že Bůh nám vše promine, zahrne nás štěstím, láskou…a můžeme si dělat co chceme a sloužit komu chceme. Tento bůh, ale nemluví jako Biblický Bůh, jeho slova jsou se slovy Bible v rozporu, pokud si někdo zamiluje boha podle jímavých slov v nahrávce, zamiloval si Satana.