1358374 93940966 - Genetika

Genetika

Je vědou, zabývající se studiem informace obsažené v genetickém kódu. Pro člověka  je však téměř nemožné provádět modifikace tak, aby to vedlo ke skutečnému zlepšení. Prakticky to tedy vede ke zkáze nebo k něčemu zrůdnému, což se ale může projevit až za dlouhý ČAS.

Nebezpečí poškození Božího díla je proto extrémní!

Je možné, že právě lidská věda, Genetika, bude použita Satanem k příchodu na Zemi. Sám se o to snaží prostřednictvím fenoménu, převážně nazývaného  UFO, při němž je genetika zkoumána a manipulována samotnými démony ve fyzických tělech, označovaných jako „šeďáci.“ Do našeho prostoru se dostávají například pomocí talířů, jejichž podstata je pro nás nepochopitelná, neboť se snažíme, představit si je jako fyzicky fungující vesmírné lodi.

Je ironií, ale ne náhoda, že symbolem lékařských věd jsou dva kolem hole stočení hadi připomínající svým postavením šroubovici DNA.