992545 59314065 - Jak se mi dá Bůh poznat

Jak se mi dá Bůh poznat

Bůh s každým člověkem jedná velmi individuálně, protože nás zná a ví co je pro nás nejlepší. Zkouší a upevňuje se tím také naše víra. Bůh s námi chce komunikovat, chce abychom Ho poznávali jako Boha Otce, syna Ježíše KristaDucha Svatého. Učí nás také skrze čtení Bible (která je Jeho slovem). Modlete se – mluvte s ním. Jeho odpovědi můžete uslyšet v mysli, nebo se vám prostě nějakým způsobem objeví. Opět je to velice individuální a obtížně popsatelné, ale znatelné. Bůh se vám chce dát poznat, Bible říká: „nedám Vám hada, když chcete rybu“,….tohle je na Vás.