one against all 1744086 1920 - Kolaborativní vlády

Kolaborativní vlády

Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy

Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající nesatanské lidské politiky.

Použil na to metodiku diskreditace lidského názoru na pravdu pomocí zdrcujícího množství kontrafake, kterému je možné se postavit JEN PŘÍMÝM SVĚDECTVÍM O BOŽÍCH VĚCECH. Síla Mluvícího Obrazu byla tak silná, že zbývající politici se nezmohli na nic jiného, než na bědování o nepochopitelnosti celé situace. (V podstatě říkali jen, že se všichni nějak “zbláznili” a že páchají “sebevraždu civilizace”)

Politikova volba

Politik dostal tedy existenční volbu: Zůstat a plně se podřídit vůli Mluvícího Obrazu Šelmy, nebo bude odporovat a bude proto považován za blázna a odstaven. Blaze těm, kdo budou pro Boží svědectví zničeni.

Odstranění zbývajících lidských politiků v přímém přenosu

Nikdo z bezbožných lidí se nemůže postavit moci Mluvícího Obrazu. Na Zemi tedy mohou zůstat jen ti vládci, kteří vykonávají vše zcela v souladu s vůlí Mluvícího Obrazu. Odměnou získávají peníze a moc nad lidmi. Slouží pak k realizaci zlých plánů Šelmy, likvidace lidí co se nepokloní Mluvícímu Obrazu a likvidaci peněz a všeobecné zavedení placení pomocí čísel Šelmy.

Všechny tyto kroky jsou obaleny nesmírným množstvím kontrafake – internet je plný protipodvodu zesměšnující cestu Pravdy miliony a miliony článků, fotografií, videí. Těmi to materiály se lidé už nemohou probírat, jelikož je jich celý oceán. Lidské metody rozlišování pravdy a lži zcela selhávají. Lidé zakotvení na skále Boha, Krista, Ducha Svatého budou stát, ostatní ukotvení v písku těchto lží to odnese po proudu.