597241 67192139 - Lidé čtou OdkryteLzi.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Lidé čtou OdkryteLzi.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Čtenáři OdkryteLzi.cz, kteří nepřijali lásku k Pravdě, nemohou na texty zde obsažené zaostřit zrak

Z četných dotazů čtenářů je patrné, že jen velmi malé množství lidí skutečně čte naše články. Dochází k tomu, že čtenář si po přečtení některých vět sám doplní, co si myslí že je obsahem! Článek nečte, ale jen po něm očima přeskáče až na konec a obsah si domyslí.

Pro koho to není určeno, ten stejně nemůže pochopit.

Nesporným důkazem tohoto jevu je občasná přítomnost odkazů na diskuzích, ze kterých je patrno, že nikdo z diskutujících ani NEČETL obsah článku, ale pouze usuzuje na základě nadpisu.

Málokdo si všimne, že na OdkryteLzi.cz je něco zcela jiného, než na tisících jiných webů

Svět je zaplavován obrovským množstvím „zaručeně pravých kamarádů Ježíše Krista, kteří zaplaví weby a časopisy všech národů „zaručeně pravdivými pravdami“ co si lidé mají myslet. Bude přesně tolik variant skoropravd, kolik si lidé toužící po různých milovaných iluzích budou přát.

Z TĚLESNÉHO ROZUMU je pravdou to, s čím souhlasí největší množství lidí. Když se nějaká nauka líbí většině lidí, musí se stát „popravdě nejlepší možnou naukou“. A toto je v Bibli nazýváno slovy: „A nejprve musí přijít odstoupení od Boha