1043829 93438408 - Nepřidáš se k většině

Nepřidáš se k většině

Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.

Dělá-li něco většina, tak to přece nemůže být špatné. Ale je to opravdu tak?

Už jste někdy slyšeli nebo vyslovili argument: „No a co, tohle přece dělají všichni.“? A pamatujete si v jaké situaci se to stalo? Myslím, že se shodneme na tom, že to byla situace, ve které bylo někomu vytýkáno něco v jeho chování, třeba nevěra manželovi či manželce, ukradené zboží v obchodě, nebo jenom „dlaždičský ústní projev“.

Výše zmíněný argument je vlastně obranná reakce. Dělá-li něco většina, tak to přece nemůže být špatné. Ale je to opravdu tak? Bůh ve svém slově říká něco jiného. Těm, kdo Ho chtějí poslouchat, říká, že zlý skutek nelze obhájit ani tím, že ho dělají všichni. Na podstatě zlého činu se tím nic nemění. Lidé, kteří Bohu skutečně naslouchají, to vědí.

A není pro ně důležité, co dělá většina, ale to, co Bůh řekl, že je dobré.