1109143 72176513 - Nebezpečná past lucidního snění

Lucidní snění se dostává do popředí zájmu mnoha lidí, k čemuž přispívá i zpopularizování tohoto fenoménu Vědou.  Pojem lucidní snění označuje (údajný) sen, při němž si člověk nejen uvědomuje, že sní, ale je také schopen svůj sen ovládat. Je očividné, že zde vstupuje na scénu duchovní sféra a lucidní snílci nevědomky pracují se svým duchovním tělem, které ovládají vůlí. Jestliže se člověk naučí ovládat své duchovní tělo podle své vůle a svého přání, je takto získaná schopnost vždy démonická. Bůh může svým služebníkům dávat sny a vidění, nicméně pokaždé se tak děje z Jeho vůle, ne z vůle člověka. Lucidní snění je tedy, stejně jako astrální cestování nebo technika vizualizace,Read More →

1109143 72176513 - Astrální cestování, Lucidní snění, Hypnóza

Tento článek je nazván třemi na první pohled odlišnými pojmy, ale jen na první pohled, neboť v základu jde o velmi podobný princip Astrální cestování Abyste vyvolali projekci astrálního těla při plném vědomí, musí být splněny čtyři základní požadavky: 1. 100% uvolnění vašeho těla v bdělém stavu (Úplné a vědomé uvolnění se a poté vypnutí toku vlastních myšlenek, jde o tak zvané otevření “duchovní brány“. ) 2. 100% koncentrace na to, co děláte (V důsledku spravedlnosti před BOHEM – v duchovním světě, musí člověk vědomě říci ANO takovým praktikám, aby nikdo neměl výmluvu, že to doopravdy nechtěl) 3. Dostatek přístupné energie (Proč se nikdy nikdoRead More →

lantern 1982669 1920 - Louč nebo zápalka?

Jaký rozdíl, jestli nám cestu tmou osvětluje klidný plamen louče, nebo světélko zápalky. Zkuste si představit dlouhou tmavou chodbu nějakého starého hradu nebo zámku. Je lemovaná řadou loučí, které svítí klidně a vytrvale, takže nikdo v chodbě nemusí tápat a bát se, že cestou do hodovní síně zakopne. Kdyby louče na svých místech nebyly, a člověk jdoucí chodbou by byl odkázaný na zápalky, zjistil by, že mají jednu nepříjemnou vlastnost. Jejich plamínek prudce vyšlehne a ve tmě taky chvilku velmi jasně září. Ale po pár vteřinách mu dojdou síly a zhasne. Tento obraz mi připomněl jeden oddíl Bible a lidi, kteří žijí tak, jak jeRead More →

722897 16584567 - Láska je trpělivá

Nedávno jsem prožívala ne zrovna příjemné období. Měla jsem pocit, že lidé okolo mě, ti, na kterých mi záleží a které mám ráda, nějak nedoceňují, co všechno pro ně dělám. Připadalo mi, že já se jen starám a ti, kterých se to týká, to berou jako samozřejmost. Aniž bych si to jasněji uvědomila, narůstala ve mně sebelítost. Došlo to tak daleko, že při jedné modlitbě jsem doslova křičela k Bohu, že už mám těch nevděčných lidí okolo sebe plné zuby a že se na ně vykašlu, protože mě jen využívají. Že už nemám sílu snášet takové chování od lidí, pro které toho tolik dělám aRead More →

118151 4922 - Lunární a hormonální jóga nabízejí démonické uzdravení

Tváří se tedy spíše jako léčebná metoda. Ve skutečnosti jde ovšem o směs jógy a rituálů nejrůznějších „přírodních“ národů (tedy národů sloužících démonům) a lidem je tak nabízeno démonické uzdravení fyzických problémů. Hormonální a lunární jóga jsou dva typy cvičení, které se zdánlivě primárně zaměřují na uzdravení při různých poruchách žláz s vnitřní sekrecí (hormonální jóga) nebo se používají jako terapie při problémech s početím a plodností. (lunární jóga) Tváří se tedy spíše jako léčebná metoda. Ve skutečnosti jde ovšem o směs jógy a rituálů nejrůznějších „přírodních“ národů (tedy národů sloužících démonům) a lidem je tak nabízeno démonické uzdravení fyzických problémů. Ne náhodou se tytoRead More →

war 2545307 1920 - Lež o vytržení a sedmiletém soužení

V Církevních organizacích se šíří nebiblický blud o vytržení, před dobou soužení, včetně navazujícího učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a poté bude následovat druhý příchod Ježíše. Stejně nepravdivé je učení, že soužení bude trvat jen polovinu, tedy 3 a půl roku a před tím bude 3 a půl roku pokojná vláda Antikrista. Učení o sedmileté “dovolené” Božích věrných je nepodložitelné Písmem a odporuje faktu, že přesný čas Ježíšova příchodu, nikdo nebude znát a většina ani očekávat, podobně jako za dnů Noe, kdy lidé neměli tušení o blížící se potopě. Posloupnost událostí by podle tohoto učení měla býtRead More →

birth of jesus 1150128 1920 - LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

1. EROS Když se řekne „láska”, v 95% případů máme na mysli lásku erotickou, intersexuální, tělesnou. Jedná se o tělesný jev. Bez vzájemné erotické přitažlivosti bychom se těžko rozmnožovali. Bez erosu by se běh světa zastavil. Je to láska absolutně podmíněná! Protějšek musí splňovat předpoklady, aby se eros (přitažlivost) dostavil. Jedná se tedy o mechanizmus Mocností. Často jsou Mocnosti okultními rituály vzývány, aby eros vyvolaly, nebo ničily, čímž se člověk zaplétá do posednutí a služby démonům. Bůh eros u lidí nepřivolává ani neovlivňuje, neboť by tím manipuloval jejich svobodnou vůlí. Pouze může poskytnout vhodné podmínky a napomínání, aby člověk prošel tímto mechanizmem s nejmenší možnouRead More →

1292051 47981441 - Léčitelství, léčitelé, alternativní léčitelé, vysvětlení

Léčitel je název pro člověka jenž za odměnu (či jen iluzi odměny), vědomě i nevědomě, slouží démonu, aby pomohl k ovlivnění či posednutí dalších lidí. Démon jej používá jako prostředníka, aby z lidské svobodné vůle byly prováděny inicializační rituály a zasvěcení démonům Na lidi je zasvěcením přenášen i duch Bezbožnosti, tento duch bude čím dál tím více připomínat projevy zbožnosti. Satan používá způsoby klamání, které mají vytvořit dojem, že “léčitelství energiemi, bytostmi” je dobře využitelnou metodu léčení těla bez vedlejších následků. Je to vždy krutá past. Zamlčuje vedlejší následky, kterými je posednutí člověka démonským duchem a manipulace myšlení po zasvěcení. Pastí je, že původcem mnohých léčených neduhů bývá démon,Read More →

1043829 93438408 - Láska a pokora neznamenají slepou poslušnost diktátu bezbožných lidí

Nevěřící lidé, ti, kdo následují bludná učení a satanisté mají jeden společný rys. Překrucují význam slov “láska k bližnímu” a “pokora”. Jestliže křesťan odmítne bludy, které tito lidé následují a pevně trvá na pravdě podle Božího slova, okamžitě se dozví, že přece Písmo říká, že má být pokorný a milovat své bližní. Je velice zábavné, že lidé, kteří Bibli odmítají, ji rádi používají k deptání těch, kteří ji berou vážně. Skoro by se chtělo říct – k tomu je jim najednou Bible dobrá. Je ale třeba jasně rozlišit lásku k bližnímu a lásku ke lži, kterou tento bližní vyznává. Křesťan má rozhodně milovat lidi. ORead More →

Sticky
1415662 49062186 - Satan, kdo je to Satan, jeho vzpoura a pád

Satan, nejdokonalejší z andělských bytostí. Ze své svobodné vůle a pýchy se vzepřel Bohu, neboť nechtěl sloužit Člověku Bůh jej vyhnal ze své přítomnosti (svrhnul  na “zem”), proto se teď nachází v našem Čase s námi v místě, které Bible nazývá Peklo. Nemůžeme jej vidět, (naše světy jsou Bohem rozděleny). Satan vzal se sebou (svedl) třetinu andělů, kteří mu slouží a nazýváme je (dle Bible) démoni. Satan může (i přes rozdělení našich světů) působit a přinášet mezi lidi svá lživá učení a zlo.  To je z důvodu dokonalé Boží spravedlnosti. Svádí tím lidi a tříbí je.  Satan tedy může (má dovoleno) i nadále působit jako pán Mocností aRead More →

875772 78493551 e1397489019539 - Technologie a nová lidská práva

Moderní komunikační technologie přináší možnost neustálého kontaktu s (nejen) blízkými osobami Zjednodušeně si řekněme, že se jedná o novodobé lidské “právo” okamžitě zjistit, jakým způsobem smýšlí, kde jsou a co dělají lidé na které máme spojení. Do jisté míry něco zjistíme i když to dotyčný VŮBEC NECHCE jen tím, že vypne telefon nebo internet, nebo to nezvedá, nereaguje, protože i to je forma jakési vynucené komunikace. Takové právo na okamžitý dohled nad člověkem se ale špatně slučuje s principy lidské tělesnosti, soužití lidí. Odloučení, soukromí a nezávislost je potřebná pro normální nejen partnerský život. Narušením soukromí končí stabilita vztahů. Mobilní komunikace, tedy rozšíření možností lidíRead More →

597241 67192139 - Lidé čtou OdkryteLzi.cz tak, že si sami vymýšlí obsah textů

Čtenáři OdkryteLzi.cz, kteří nepřijali lásku k Pravdě, nemohou na texty zde obsažené zaostřit zrak Z četných dotazů čtenářů je patrné, že jen velmi malé množství lidí skutečně čte naše články. Dochází k tomu, že čtenář si po přečtení některých vět sám doplní, co si myslí že je obsahem! Článek nečte, ale jen po něm očima přeskáče až na konec a obsah si domyslí. Pro koho to není určeno, ten stejně nemůže pochopit. Nesporným důkazem tohoto jevu je občasná přítomnost odkazů na diskuzích, ze kterých je patrno, že nikdo z diskutujících ani NEČETL obsah článku, ale pouze usuzuje na základě nadpisu. Málokdo si všimne, že naRead More →

1419879 52762483 - Věda, Technologie, Lidská Věda není Poznání

UPOZORNĚNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ TEXT NEHOVOŘÍ O TECHNICE A POZNÁNÍ FUNGOVÁNÍ VĚCÍ, ALE O LIDSKÉ SNAZE NA ZÁKLADĚ BÁDÁNÍ VYSVĚTLIT EXISTENCI SVĚTA BEZ NUTNOSTI POČÍTAT S BOHEM STVOŘITELEM! Hovořme nyní o ateistické Vědě, tedy té, která se vyučuje ve státních školách, pomocí které se vše poměřuje v ateistické společnosti. Označme velkým V – Vědu, která nevychází z Poznání Boha, ale naopak ze své definice Boha cíleně popírá.  Zjednodušeně řečeno: žádná Vědecká teorie nepřipouští existenci Boha Nejprve zdůrazněme FAKT, že oficiální vyučovaná Věda NEVÍ NIC o tom, jak a proč vznikl Vesmír, život, lidé, co je to Čas a jaký má vše smysl. Tyto fakta jsou ve Vědě maskována množstvím různých naukRead More →

girl 2889989 1920 - Lidé hledají únik v příjemných emocích druhé morálky

Dnešní doba je specifická pokud jde o mezilidské vztahy. Satan načasoval příchod druhé morálky do doby, kdy vztahy mezi lidmi budou nevratně narušeny. Lidé stále více vnímají negativní věci okolo sebe, narůstající sobectví, ekonomické problémy, nezaměstnanost, nejistotu, strach a do této atmosféry přichází nabídka lepšího světa podle pravidel druhé morálky. Lidem je lhostejné, že jde o systém nereálný, v němž doopravdy žít nelze. Satan útočí na lidské emoce (stačí shlédnout videa prezentující druhou morálku – dojemná hudba, emocionálně silné slogany typu “láska je to nejdůležitější na světě”, “následuj své srdce”), protože ví, že se sílícím tlakem negativních okolností lidé budou hledat únik k něčemu příjemnému a pozitivnímu, a navíc posilujeRead More →

1260785 84481055 - Lze přesvědčit argumenty, vyžaduje to ale práci a zájem.

Copak se Ježíš sám tolikrát nezastavil v zoufalství nad lidskou touhou následovat svůj názor bez ohledu na jeho poznanou pravdivost? Lidi je částečně možné přesvědčit argumenty o pravdě, ale jde to jen cestou vzbuzení jejich opravdového zájmu o pravdu. Přesně jak to dělal Ježíš pomocí svých podobenství. Vytrhnout lidi ze starého způsobu uvažování vyžaduje spolupráci učitele i žáka. Stejně jako Microsoft si zastíráním faktů, zamlžováním skutečností, učením špatných uživatelských návyků a vnucováním nepravdivých názorů dokázal vybojovat, že lidé budou používat Windows i když proti linuxu budou mít většinu nevýhodných vlastností, stejným způsobem i Satan dokáže, aby lidé vyznávali jeho pravdu namísto Boží reality, i když jeho bude jen zastíráním faktů, učenímRead More →

1206653 46373835 - Lidé touží být bohy

Satan masivně zesiluje svou kampaň ohledně vzestupu lidí na vyšší, “božskou” úroveň; momentálně je propojována s rokem 2012. Lidé toto učení stále ochotněji konzumují z několika důvodů. Pokud jde o údajný konec světa na konci roku 2012, lidem učení o přechodu do “božského” stavu poskytuje útěchu a vyhlídky na to, že místo konce přijde něco lepšího. Lidské pýše se zamlouvá slyšet, že my lidé jsme přece něco více a vlastně žádného Boha nepotřebujeme. Lidé se po celou dobu existence lidstva snaží sami sebe přesvědčit, že jsou schopni rozhodovat, co je dobré a co zlé a mohou vládnout sami sobě. Teorie o božské podstatě lidských bytostíRead More →