1252044 65660717 e1396643169819 - Vzývání mrtvých – ohavnost před Bohem

Vzývání mrtvých – ohavnost před Bohem

„Nechte mrtvé oslavovat své mrtvé. Nikdo ze zemřelých se už nikdy nebude podílet na běhu Světa.“ To je jen nepatrný zlomek textů z Písma, které jasně zakazují jakoukoliv komunikaci s „mrtvými“.

Žádná komunikace s mrtvými není možná!

Pokud lidé na spiritistických seancích vyvolávají Duchy,  komunikují s nimi démoni, kteří mrtvé lidi znali,  nebo vědí, co jim mají nalhat, aby jim uvěřili. Démoni vyvolaní ke komunikaci při spiritistické seanci samozřejmě NEMUSÍ ŘÍKAT PRAVDIVÉ INFORMACE, říkají prostě to, co lidé potřebují slyšet, aby s nimi mohli démoni Manipulovat.

Vyvarujte se učení, která nabádají k vzývání mrtvých.
Je to vždy démonská past a tato učení jsou lidem nepřátelská a Bohu ohavná.Spiritizmus, vyvolávání „duchů“, tedy komunikace s démony, je velmi často provozován jako součást falešného „křesťanství“

Falešné křesťanství ignoruje Písmo Bible, a nahrazuje je vlastními nápady, které jsou démonické a bludné. Jednou z populárních lidských vymyšleností, které jsou tak příjemné na poslech, je takzvané „svatořečení“

„Svatořečení“ znamená, že se sejde skupina lidí, a řeknou o někom, že je svatý a že se s ním dá komunikovat a vzývat ho i po smrti. Démoni se radují, neboť získali další oklamané lidské duše, které budou chtít mluvit k sochám raději než k Bohu. Poté se připraví, a jsou pohotoví ke konání jakéhokoliv zlého, špatného a škodlivého díla, které lidi dovede k Božímu trestu a odsouzení.

Příkladem návodu k vzývání mrtvých je celý Mariánský kult, který je prakticky jen mírnou modifikací kultu Královny Nebes. Ve vnějších projevech, v channelingových zjeveních a ve stylu a tvaru oltářů je však s tímto démonickým projevem identický.

Kde tedy jsou mrtví lidé? Mrtví lidé jsou již mimo náš Čas. Kontakt žijících lidí se zemřelými tedy není možný žádným způsobem.