913569 29406893 - Nová Proroctví a služba

Nová Proroctví a služba

Jak snadné a jak těžké zároveň, přijmout takové smíření s Bohem… Mnozí hlasně křičí: „zde žádné proroctví nejsou“. K čemu ale potom tolik povyku. Každý ať sám rozsuzuje, sám, či společně s přáteli, zdali zde nachází pravdu či nikoliv.

Stránky Nová Proroctví a služba obsahují proroctví z Ducha Svatého, určené pro ty, kteří chtějí vytrvat v náporu lží a lživých učení démonů až do konce. Tedy do své smrti v těle a nebo do druhého příchodu Pána Ježíše Krista na Zemi. Jsou tu pro ty, co se chtějí orientovat ve svůdném světě Satanovo promyšlených lživých taktik, divů a zázraků. Neboť Satanovi a jeho démonům bylo dáno, aby sváděli celý svět.

A kdyby dny jeho působení nebyly zkráceny, svedl by všechny, ba i vyvolené. Je nutné říci, že i Bible říká, že učení a nauky světa povedou ke klamu a lži.

Proroctví z Ducha Svatého může také napomoci v orientaci těm, kteří hledají Pravdu, chtějí nalézt smysl všeho, chtějí poznat Boha Stvořitele všeho a nemají v sobě pýchu, která jim brání poklonit se před pravým Bohem a přijmout jeho slova a jedinou Pravdu.

Bůh nás miluje, a proto pokořit se před Bohem a přijmout ho za svého Pána, je nejvyšší hodnost, jaké může žijící stvořená bytost dosáhnout. Pokud je něco ponižujícího, pak je to vše ostatní kromě podřízení se Bohu a jeho vůli. Bohu, který k nám všem přišel v těle člověka jako Ježíš Kristus Nazaretský a nabídnul nám úplné odpuštění a naprosté zapomenutí nedokonalostí naší hříšné podstaty tělesné skrze upřímné přijetí smírné oběti ukřižováním Krista na kříži.