1159171 46084504 - Proveďte důkladnou DEOKULTIZACI vaší domácnosti

Proveďte důkladnou DEOKULTIZACI vaší domácnosti

Protože nejsme pověrčiví (rozuměj okultističtí) a důvěřujeme uznávané autoritě, tedy BIBLI, provedeme důkladnou DEOKULTIZACI našeho bydliště

Připravme se na to, že vyhodíme mnohé knihy, ale také dárky od našich blízkých. Lidé totiž rádi vozí ze zahraničních dovolených okultní „dárečky“.

Budeme tedy likvidovat:
(jsou to příklady, těchto předmětů je nezměrné množství, nechte se vést Duchem)

  1. Nejrůznější předměty typu „strážce“. Tedy různé obličeje visící nad vchodovými dveřmi, dětskými pokojíčky a podobně, mohou mít i jiné podoby, například sloníčci či rybičky atd. Jejich tvůrce může mít velký prodejní úspěch právě proto, že vědomky či i nevědomky zasvětil tyto předměty démonické službě.
  2. Různé exotické sošky postaviček. V naprosté většině totiž představují domorodá démonická božstva. Jejich uctíváním v podobě čestného místa ve vitrínce ze sebe děláme zbytečný terč démonickému útoku.
  3. Různé zvláštní „hudební“ nástroje. Bubínky, bušítka, chrastítka a třískátka, ta nebyla stvořena pro vyznání citu, většinou jsou to předměty k uctívání démonických bohů.
  4. Knihy obsahující satanovo bláboly. Různé záhadologie, zaručeně pravé Dänikenoviny. Snáře, návody na věštění, vykládání karet a jiné okultní a magické hlouposti. Jejich vlastnictví démony přitahuje
  5. Dětské knížky, které obsahují hororové prvky a jiné okultnosti. To je ale problém, protože zjistíme, že odebráním těchto předmětů dítě bude mít o mnoho míň hraček. Alespoň uvidíme, k čemu jsme jej vychovávali.
  6. Okultní filmy a příběhy na DVD a jiných nosičích. Člověk totiž viděnou „pravdu z obrazovky a plátna“ podvědomě přijímá a je pak snadno ošálen skutečností, která je opravdu jiná, proč tedy vlastnit lež, když milujete pravdu.
  7. Pozor na zvláštní dárky, které jsme dostali od lidí, co by na nás měli být správně naštváni. Můžou obsahovat informační podstatu kletby, a dokud jí nezlomíme, tedy nevymažeme, není bezpečné být jim v blízkosti. Nutno říci, že tato kletba či zlořečení mohla být provedena i „nechtíc“, tedy bez přímého záměru.
  8. „Léčivé“ kameny a předměty na likvidaci „geopatogenních“ zón. Jsou to samozřejmě jen čistě démonické věci. Na odstranění prapodivných problémů provázejících určitá místa jsou v Bibli jiné metody. Odstraňme proto teritoriální démony pomocí autority Ježíše Krista.

„Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.“ (Deuteronomium18,9-14)

Příbuzný článek:

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/reseni-problemu-s-demony-vysvobozeni-bozi-pomoc/

https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/exorcizmus-vyhaneni-demonu-vymitani-demonu-exorcismus/