942972 54938728 - Sociální bouře jsou přípravou scény pro příchod Bezbožníka

Sociální bouře jsou přípravou scény pro příchod Bezbožníka

V současné době umožňují dostupné technologie snadnou komunikaci na velké vzdálenosti a činí informace nesrovnatelně dostupnějšími než kdykoli dříve.

Pocit nespravedlnosti bude v lidech stále narůstat, stejně jako potřeba jistoty a zabezpečení

Lidé po celém světě mají možnost snáze srovnávat a utvářejí si představu o životní úrovni v různých částech světa a vrstvách společnosti. Zároveň ve stále více zemích volají obyvatelé po jistotách a určitém standartu. Vzrůstá nespokojenost jak s politickou situací tak s životními podmínkami.

Tato situace bude nepochybně ještě dále gradovat. Pocit nespravedlnosti bude v lidech stále narůstat, stejně jako potřeba jistoty a zabezpečení. Pro tělesné lidi je tato touha středem jejich existence a je zcela logické, že pohodlný život zde na světě, potřeba zabezpečit rodinu, zajistit potravu, místo pro život a další nezbytné věci je pro tyto lidi prioritou.

Celá situace je součástí příprav scény pro triumfální příchod Syna zatracení, Bezbožné ohavnosti. Vláda Bezbožníka, který přijde v moci Satanově, bude pro tělesné lidi, kteří se odvracejí od Boha a pravdy v Něm, vládou dobrou a příjemnou, protože jejich tělesné potřeby budou uspokojovány.  Tento čas bude pro ty, kdo vyznávají Ježíše Krista jako Pána a spasitele a jsou skutečně rozhodnuti následovat Boha a držet se pravdy  za každou cenu, obdobím tvrdého tříbení.