1184199 98973662 - Bible bude oficiálně veřejně popřena

Bible bude oficiálně veřejně popřena

Lidé, kteří nepatří Bohu, uvažují v rámci své tělesnosti, proto budou pořád více prahnout po démonských naukách New Age, které slibují zdraví, harmonii, mír, lásku. Křesťanství, které učí, že život v těle na tomto světě není skutečným cílem bude považováno jen za jednu z variant „osobní pravdy“. New Age hodnoty budou přijaty plošně, nejen v rámci dobrovolně sdružených skupin lidí, ale v rámci jednotlivých států a unií.

Bible se stane nepohodlnou knihou, a odpor vůči ní vyústí v to, že bude oficiálně popřena a státy, které se dnes hlásí k židovsko-křesťanským kořenům jí veřejně odmítnou

Ti, kdo chtějí skutečně následovat Boha, budou vystaveni náročné zkoušce, nicméně Bůh své věrné neopustí.

Zjevení 14,12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Satanovo finálním klamem bude jeho „vlastní „Bible“ – satanské učení, pod maskou „harmonie, lásky, míru a tolerance“. Oklamanými lidmi bude tento zdroj s nadšením přijat.