homeless 845709 1920 - Charita, benefiční akce, boj proti potratům

Charita, benefiční akce, boj proti potratům

S charitou musíme nakládat  pozorně a důsledně ve vší moudrosti a modlitbách. Již v počátcích církve byly skrze Ducha Svatého dány jasné instrukce, jak pomáhat bližním. Potřebným je nutné pomáhat, neboť je to Boží přikázání a vůle.

Ale pozor… velmi často člověk sklouzne nepozorností do satanské pasti. Satanovy Mocnosti totiž třímají v rukou trumf. Tím je přirozená potřeba vyšších tvorů bránit jedince svého druhu v rámci společné ochrany před nebezpečím. V tomto není nic duchovního, je to normální chování vyšších tvorů řízené Mocnostmi, které můžeme pozorovat i u zvířat. Pomáhání druhým může být proto klidně jen tělesné, z tělesného rozumu.

Satan velmi rád rozezní pomocí Mocností tuto strunu v naší tělesné mysli a žene lidi do humanitárních a charitativních akcí, které jen vyčerpají omezené zdroje a výsledky nepřinesou.

Pomocí tlaku mocností nám pak dává nezodpověditelné otázky a vysmívá se nám, že tyto výzvy nedokážeme plnit.

Trýzní naše svědomí tím, že jsme k jeho „výzvám“ nezaujali „správný postoj“. Mučí nás tím, že jsme selhali před Bohem, a že nejsme tak svatí a správní, jak bychom měli být. Podstrčí nám naprosto nemožné a neuskutečnitelné výzvy ku pomoci napříč celou planetou, které nám vizualizuje pomocí dálkových komunikátorů, například pomocí televize a internetu.

Satan potom říká toto: „Děti v Africe hladoví a vy jim neumíte pomoci? Styďte se! Posílejte jim vše co máte….“  Boží člověk snadno naletí, stydí se, obětuje poslední našetřené peníze, ale žene se jen do démonské pasti. Pokud by totiž měl jen trochu pomoci, i kdyby udělal všechno a poslal úplně všechno co má, stejně to bude jen řešení na pár dní a poté žádný užitek. Cena, kterou stojí letecké dopravení pomoci přes celou planetu je nakonec často vyšší, než cena celé pomoci. Ironií na tom všem je i to, že toto skrze media prosazují celebrity jenž disponují opravdu velkým majetkem a mohli by daleko víc pomoci, než ty jenž takto oslovují, to by se ale museli svého velkého majetku vzdát.

Satan říká: „Adoptujte cizí děti na dálku. Cože? Nechcete? Vy je vůbec nemilujete? Copak vám to Bůh nerozkázal?“ Satan ví, že naše láska k dětem je z Mocností. Ví, že nemůžeme jako vlastní milovat pudovou mateřskou a otcovskou láskou děti, které neznáme a nejsou naše vlastní. Snaží se, abychom se cítili před Bohem provinile za to, že toto necítíme.

Bůh posílá Kristovce kázat evangelium

Nátlak na křesťany, aby řešili dokola nevyřešitelné problémy a vyplýtvali na nich svou energii je cílený. Například boj proti pornografii. Další upadají do zajetí benefičních akcí pro desetitisíce kilometrů vzdálené lidi. Satan je tak může směřovat kamkoliv jinam, než aby pomáhali v místě, kde se zrovna nacházejí, například těm, kdo nevědomky upadli do démonických pastí a slouží démonům. Vždyť větší část nevěřících dívek žije pod kletbou, kterou na sebe uvrhly díky věštění a jasnovidectví, skrze věštce, které navštívily. Kdo pomůže jim?

Boj proti potratům způsobuje zlo

Lidé tělesní, hnaní Mocnostmi, kteří měli pohlavní styk s nechtěným otěhotněním, to zajisté neudělali proto, že chtěli podstupovat potrat. Často je to takto nesmyslně podáváno! Organizace proti potratům a jejich strašení nepůsobí preventivně, jak by se na první pohled zdálo. Preventivně se totiž působí pouze tehdy, pokud mluvíme o nějaké činnosti, která poskytuje radost, vzrušení a rozkoš, ale je nebezpečná. Například rychlá jízda autem, hazardní hry a podobně.

Sex si lidé zakázat nedají. Proto není možné proti potratu působit „preventivně“. Zřejmě nikdo by přeci nedělal kampaň zaměřenou PROTI zlomeninám, kde by argumentoval, že zlomeniny nechce protože je to hanobení a zohavení lidského těla. Tak jako zlámané nohy nikdo mít nechce, tak ani potrat nikdo podstupovat nechce.

Nelze bezbožné lidi kárat za nedodržování nějakých „křesťanských hodnot“, když mají své světské hodnoty a zákony k dodržování. Lidé zabíjejí nenarozené děti stejně, jako se pálí zápalnými bombami a dusí bojovými plyny.

Dalo by se samozřejmě kárat i za porušování Nezobrazíš, ale tomu by se lidé ze světa vysmáli. Kvůli potratům se ale kárá hlavně proto, že většina lidí cítí, že je to špatně  i tělesným rozumem. Pro bezbožné lidi ze světa je potrat řešením, jak vyváznout z problémů, které jim nechtěné otěhotnění způsobilo. Satan ale rád využije špatného činu k dalšímu trýznění lidí. Proto posílá organizace, které se „v hávu křesťanství“, ovšem v naprosté většině pod taktovkou démona Mariánského Kultu, snaží takové lidi dále co nejvíce trýznit.

Satan tak získává dva body najednou. Prvně zcela zaměstnává skupinu lidi, aby napravovali nenapravitelné a modlili se za hloupé a nesplnitelné věci. Za druhé, nevěřícím lidem ze světa prodlouží a zhorší utrpení, kterému pomocí potratu chtěli uniknout. Ve skutečnosti by se tyto organizace spíše měly zabývat doporučováním antikoncepce (ale spíš šíří opak) a staráním se o děti, které se takto narodí…. ale to by se zase dle jejich statistik ročně musely starat o 3 miliony dětí. Z toho je opět patrné, že se jedná o snahu udělat to, co udělat nejde, neboli o PAST.

Toto není obhajoba potratů. Potrat je špatná věc a zlé jednání. Ale mějme moudrost v tom, že to nemá řešení a proto je to zlé. Prostě řešení toho, že potraty jsou špatné nespočívá v tom, že je zakážeme a nebo že budeme trýznit lidi, co je podstoupili. Špatné jsou nejen věci, které mají obtížné řešení, špatné jsou i věci, které nemají žádné řešení. Natož pak spravedlivé řešení.