outlook 2091867 1280 - EXOPOLITIKA, exopolitika.cz, exopolitics.com, vysvětlení, OOSA

EXOPOLITIKA, exopolitika.cz, exopolitics.com, vysvětlení, OOSA

Exopolitika je organizace (její účastníci často ani netuší o co jde a jsou jen příjemně vzrušeni lživou démonskou hrou na UFO), připravující oficiální materiály pro Satanovo příchod na Zemi tak, aby byl oklamaným lidstvem bez problému a odporu přijat jako mimozemské stvořeníExopolitika (a „oficiálnější“ OOSA) využívá lidmi již přijatou (démony vnucenou) představu o mimozemšťanech, kterou se postupně snaží slučovat s historickými záznamy o Padlých Andělech a vytvářet v myslích lidí falešné spojitosti a názory.

Cílem exopolitiky je vše připravit tak, aby lidé padli do zotročující pasti bez obranných reakcí. Rovněž je také cílem vytvořit v lidském myšlení převrácení významu faktů. Změněné vnímání reality poté způsobí, že nějaké „nově nalezené důkazy“ vyvrátí „staré spisy“, (míněna Bible) a ve světle jakýchsi nových a skvěle logických důkazů podají zmanipulované vysvětlení, že stvořitelem lidí je mimozemská bytost (Satan).
příbuzný článek: http://odkrytelzi.cz/nova-proroctvi-a-sluzba/myslenka-ze-bible-vynechala-zminku-o-mimozemskych-civilizacich-je-klic-k-prichodu-satana/

Exopolitika je svůdná v tom, že se naoko tváří, ŽE POMÁHÁ HLEDAT PRAVDU

Čtenář se tak cítí v bezpečí, protože se mu někdo snaží „pomáhat“ informováním. Vůbec si tak nevšímá, že právě naopak od exopolitiků přijímá manipulativní lež.
příbuzný článek: http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/pravda-vlastnosti-pravdy/

Hlavní cíle činnosti české exopolitické skupiny jsou zcela shodné se Satanovo plány:

1.zvyšovat informovanost v otázce UFO a vesmírných civilizací
2.úsilí ukončit utajování existence mimozemské přítomnosti na naší planetě zodpovědnými činiteli.
3.studium klíčových dokumentů uniklých z vládních institucí týkajících se mimozemské otázky a odhalení manipulace s důkazy ohledně utajování a potlačování informací týkajících se mimozemské otázky
4. Studium a výzkum vesmíru a navázání kontaktu a spolupráce s vesmírnými civilizacemi.
5.prosadit zákaz umisťování zbraní ve vesmíru (viz návrh rezoluce OSN „Desetiletí kontaktu“ www.thepetitionsite.com/takeaction/529287855
6.prosadit zahájení výzkumu nových čistých zdrojů energie, zejména volné energie a dále postupné opravování mylných historických faktů o původu a vývoji lidstva (exo-archeologie, exo-teologie)
7. Exopolitika v Čechách bude apelovat na českou vládu. ministerstvo obrany a další instituce ohledně spolupráce ve smyslu prioritních zájmů exopolitiky