tarot 2414239 1920 - Horoskop, horoskopy, numerologie,výklady karet, věštění

Horoskop, horoskopy, numerologie,výklady karet, věštění

Jak výklady a horoskopy fungují

Jednou z velmi často používaných forem kletby je horoskop. Tímto učením „věštění pomocí horoskopu“ se démoni snaží získat lidskou důvěru a vést je k tomu, aby uvěřili, že jim nadpřirozené síly určily budoucnost a že jí kontaktem s nimi mohou poupravit ve svůj prospěch.

Horoskop ale nefunguje tak, jak si mnozí myslí, že se dá ovlivnit něco co je určeno, že se stane, tím, že si vyložíme horoskop a nějak s tou informací ke svému prospěchu manipulujeme. Doopravdy to FUNGUJE TAK, ŽE SE COKOLIV Z VYVĚŠTĚNÉHO STANE PROTO, ŽE JSME TOMU CHTĚLI UVĚŘIT –  VZÝVALI TO! TÍM MAJÍ DÉMONI LEGÁLNÍ POVOLENÍ PŘED BOHEM K MANIPULACI S TAKOVÝM ČLOVĚKEM (takový člověk to chce!)

Démoni neznají budoucnost! Celkem přesně vám vypoví vše o vaší minulosti a přítomnosti (to znají), ale budoucnost neznají, tu jen hádají. Budoucnost zná jen Bůh!

Víra v horoskop tedy znamená v duchovním světě  legální žádost, aby démoni uvrhli na lidi kletbu „Kdo chce být manipulován démony a poslouchat jejich rozhodnutí o svém životě, ten ať pokračuje dál v řízení svého života pomocí horoskopů.“

Důležité je vědět, že horoskopy nepochází od Boha, ale od zlomyslných démonů a ti nemají v žádném případě v úmyslu lidem pomáhat, naopak, ať už to navenek vypadá jakkoli!

Démon nezná budoucnost, nabízí podvod, který vydává za „předpovídání budoucnosti“. Démon počítá s tím, že lidé nechtějí slyšet Boží Pravdu a Boha nectí, ignorují tak, že pouze jen Bůh sám zná budoucí události, protože je pánem a Stvořitelem Času.

Démon láká učením horoskopů lidi, kteří chtějí nebeským mocnostem patřit a vydat jim svůj osud. Démoni pak mohou s takovým člověkem manipulovat, jelikož takový člověk se dobrovolně odevzdává do jejich vlivu. Člověk tím sám sebe označuje jako následovníka nebeských mocností.

Hledání informací, co jakési Nebe (nebo například neosobní „prozřetelnost“) připravilo pro lidskou budoucnost, je fanatickým projevem oddanosti démonským bohům, kteří horoskopy lidem přinesli. V Příběhu všech Příběhů a samozřejmě v Bibli je patrné, že se jednalo o Padlé Anděly Satanovo kruhu.

Kdo si myslí, že to není pravda a že je to nesmysl, ať si uvědomí, že nesmysl je naopak přijímat pokyny pro svůj život, odvozené od věštění nebo předurčené nějakými démonickými bohy starověku.

Původem horoskopů je ASTROLOGICKÉ učení Padlých Andělů – démonů a je součástí magie, esoteriky.

Vlastnosti, na které se člověk vymlouvá a nebo naopak kvůli nim trpí, můžou být pěstovány právě tím, že přijme za své toto „zasvěcení“ pomocí věštění z horoskopů. Učení výpočtů horoskopů tedy přímo předali lidem padlí andělé Satanova kruhu. Stejně nebo obdobně fungují výklady karet, věštění z kávové sedliny, numerologiie a další typy kletby.

Příbuzná témata:

konstrukce horoskopu, jak udělat horoskop, čtení horoskopu, horoskopické, horoskop původ, mayský horoskop, indiánský horoskop, sexuální horoskop, horoskop zaměstnání, zábavný horoskop, věštění z horoskopu, horoskop na rok 2011, horoskop 2011, horoskop na příští rok, horoskop na tento rok, horoskop a hitler, horoskop a nacisti, můj horoskop, horoskop zdraví, horoskop štěstí, horoskop na dnešní den, horoskop pro rok 2012, horoskopy na rok 2012, horoskop na rok 2013, horoskop na rok 2014, horoskop na rok 2015