118151 4922 - Jóga - způsob odevzdání těla démonům

Jóga – způsob odevzdání těla démonům

Joga je oblíbené prastaré učení o sebezasvěcení lidí do démonského vlivu. Pro civilizovaný svět se na první dojem vydává za pouhé cvičení. Je základem hinduismu, velmi rozšířeného náboženství padlých andělů.

Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, (s démonickou bytostí).
I když je jóga prezentována různě, je zapotřebí si připomínat, že se jedná o okultní praktiku. Kdo chce cvičit, může provozovat cvičení, protože joga prostě není a nikdy nebyla „jen cvičení“. Pravdou ale je, že jóga lidi přitahuje i tím, že je vede k duchovnu (Satanu).

Příbuzné téma: https://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/meditace-meditovat/

Okultní rituály jógy v gymnastickém a trendy stylu

Podle hinduistické (tedy satanské) filosofie nás démoni straší tím, že žijeme v nejobtížnějším a nejtemnějším vesmírném období, nazývaném kalijuga. Že Bytosti se dostaly na nejnižší úroveň. Na světě je mnoho utrpení, bolesti, lží, vražd, násilí, nemocí, katastrof a válek. Učí, že naše duše se cítí jakoby vhozena do jednoho pytle s hady, škorpióny a jedovatým hmyzem. Trýzní nás tím, že současná situace lidstva je plná negativních vztahů, lidé si navzájem nevěří, nevěří ani sami sobě, ztrácejí svou cestu. Démoni pak lžou, že jim to vadí a říkají, že mají „řešení“, které by lidé měli přijmout. Nabízí falešnou cestu slovy: „Co jiného nám může pomoci, než upřímná touha pochopit smysl života a poznat sám sebe?“ Satan moc dobře ví, že lidé na nic nepřijdou, a tak se velmi dobře baví tím, jak se snaží něco pochopit.

Satan ovládá lidi skrze tělesné pocity a tělesný rozum

Satan dokáže manipulovat s mozkem lidí, kteří se mu poddávají. Pomocí pocitů rozkoše, uspokojení, pokoje, extáze, pocitům rozšířeného vědomí při meditacích a mantrách (tedy skrze tělo a tělesný rozum), dokáže lidem vnutit COKOLIV jako svou pravdu a úplně je ovládat.

Dívá se na křepčící, mlčící nebo ohýbající se lidi jako pobavený věděc, který tlačítkem pouští proud do mozku laboratorní myšky, která se svíjí tělesnou rozkoší, dokud nezemře hlady. Satan ví, že ten kdo přemýšlí tělem (lidským rozumem) a nepřijal lásku k Pravdě a k Bohu, skrze Ježíše Krista, ten je již odsouzen k této manipulaci.

Satanovi démoni si hrají na bohy a nabídnou své falešné „spásné“ učení – jógu

Samozřejmě Satan nabízí rozkoše a „pocity“ ze svých Mocností. Téměř jako reklama na drogy. Jeho reklamní claim, nutno říci, že se všemi vlastnostmi „reklamy“ je zde: Překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickým vědomím. Blahodárné účinky jógy na lidský organizmus: * celkově ozdravuje tělo i mysl * vyrovnává a udržuje tělesnou váhu * formuje postavu, posiluje svaly, udržuje vitalitu * zlepšuje a reguluje činnost vnitřních orgánů * překonává negativní emoce a vlastnosti * prodlužuje život a zpomaluje stárnutí * hluboce uvolňuje a osvobozuje mysl * zlepšuje koncentraci a obohacuje lidské vědomí * přináší zážitky vrcholného štěstí a spokojenosti. Cílem jógy je hledat a rozvíjet ty přirozené a příjemné pocity.

Co je to ale doopravdy hinduistická spása?

V hinduismu, možná více jak v jiných Satanovo náboženstvích, považují otevřeně démoni lidské tělo jen jako svou schránku, kterou musí plně obsadit a zabít lidskou duši v něm. Tomu jsou přizpůsobeny všechny KLAMNÉ INFORMACE, které byly lidem poskytnuty.