1415662 49062186 - Kdo je Satan, ďábel, Lucifer

Kdo je Satan, ďábel, Lucifer

Bible říká o Satanovi, že je původem andělská bytost, která kvůli pýše a vzpouře padla ze svého nebeského místa/postavení. Nyní dělá vše, co může, aby se sebou svedl všechny lidi, jenž na jeho lákání slyší.

Satan byl původně anděl. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cherubína (což je nejvýše postavený anděl). Pýcha přivedla Satana k pádu. Kvůli jeho vzpouře mu Bůh zamezil přístup do nebe. Podrobněji čtěte v Příběhu všech příběhů

Satan je vládcem tohoto světa, ale ani on nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo! Boží všemohoucnosti a vševědoucnosti se totiž vyhnout nelze. Je také nazýván žalobcem, pokušitelem a podvodníkem. Jeho jméno doslova znamená protivník neboli „ten kdo se vzpírá“. Jiné jméno, které se pro Satana je ďábel, což znamená „pomlouvač“.

Rád pokřiveně napodobuje vše, co Bůh dělá. Satan stojí v pozadí každého kultu a falešného náboženství. Satan dělá všechno, co je v jeho silách, aby se vzepřel Bohu a ničil lidi. Satanův osud, je už ale dávno zpečetěn – konec v ohnivém jezeře!

Nezapomínejte ale, že Satan byl stvořen i kvůli svobodě volby lidského srdce. Je na každém člověku jak se rozhodne svým naprosto svobodným srdcem! Pro Boha a pravdu, nebo pro Satana a jeho sladkou lež. Dejte pozor, je to nejdůležitější volba Vašeho života!

Příbuzné články:

Kdo je to Satan, Satanovo skutečné záměry

Satan, kdo je to Satan, jeho vzpoura a pád

Kosmický Kristus, pro většinu mnohem přijatelnější varianta Krista

Satan nechce, aby se o něm mluvilo pravdivě

a spousta dalších…