student 849825 1920 - Rekurzivní lhaní, často používaná účinná metoda klamání

Rekurzivní lhaní, často používaná účinná metoda klamání

Dle selského rozumu se říká: „pod lampou je největší tma“. Principy REKURZIVNÍHO (tedy do sebe otočeného) LHANÍ a účinnost jeho nasazení vtipně předvedla komedie „Vrchní prchni!“

Existují dvě úrovně rekurzivního lhaní (obě ve filmu znázorněné), které se dají použít, když je normální lhaní prozrazeno:

1) Klasické lhaní se dá použít pouze v jedné úrovni:

Falešný vrchní říká: „Plaťte mě!“ (… a co když je přítomnost falešného vrchního už veřejně prozrazena?)

  • 1 stupeň) Lhář sám sebe označí za toho, kdo přináší varování před lhářem a podvodníkem:
    Falešný vrchní říká: „Pozor, řádí tu falešný vrchní! Plaťte tedy mě!“
  • 2 stupeň) Lhář zneužije důvěryhodné osoby a vsune do jejího učení doplněk, který přinese klam
    Falešný vrchní počká, až se představí pravý vrchní, počká až odejde, a pak přidá svou vsuvku. Říká: „Tak kolegu jste si už prohlédli a teď se vám ještě představuji já. Teď budete platit mě!“

Rekurzivní lhaní se tedy používá, pokud před lhářem už někdo VAROVAL

Ve filmu „Vrchní prchni!“ se falešný vrchní uchýlil k rekurzivní lži v okamžiku, kdy už se lidé vzájemně varovali před působením falešného vrchního. Ve filmu tedy falešný vrchní využil důvěry lidí, kteří nechtěli věřit, že by byl lhář, a tak v nich snadno překonal nedůvěru vyvolanou poplašnou zprávou.

Satan v chanellingu působí také tak. Existují stovky zdánlivě nových duchovních pravd, kde jsme falešně varováni Satanem před působením satana. Satan tak zneužívá lidské důvěry a lidé „platí jemu“. Tedy, vykonávají to, co on jim poroučí a nařizuje.

Konspirační teorie jsou rekurzivní lhaní

Rekurzivní lhaní tvoří základ každé konspirační teorie, kde jsou obsažena „zaručeně pravá varování“ jak se pozná doba konce a Satanovo působení. Lidé tak očekávají, co jim ten falešný prorok řekl že mají očekávat. Dělají kroky, aby tomu předešli. Přitom ale, nevědomky, již dělají přesně to, co ten Falešný žádal. Jdou a dávají své duše tomu Falešnému.

1) Klasické lhaní Satan říká: „Klanějte se mě, věřte mým naukám!“

  • 1. stupeň) Satan říká: „Pozor, řádí tu satanovo nauky. Věřte tedy co vám říkám!“
  • 2. stupeň) Satan říká: „V Bibli máte varování, aby jste neposlouchali andělské dodatečné nauky nebo nějaké jiné pravdy. Proto musíte dělat přesně to, co vám řeknu….a následovat mě, protože já vás povedu ke mě“

Satan používá na každého taktiku podle jeho úrovně oklamatelnosti

Je jasné, že na křesťany používá nejčastěji stupeň 1. a 2., tedy čisté rekurzivní lhaní. Dokonalým příkladem jsou třeba učení Ellen Whiteové, Mormonská učení anděla Moroni, Zjevení Panny Marie, Spisy přijaté vnitřním hlasem od Jakoba Lorbera, Abdurushinova učení, Moonisti a všechny ostatní channelingy a dodatečné „upřesnění pravdy“.

Stejně jako ve filmu Vrchní Prchni, i tady Satan říká: „Bibli jste už poznali a já vás teď povedu dál, aby jste náhodou nezbloudili z Bible“

Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a zázraky lži a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku Pravdy, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Bible Kralická