1314633 44041745 - V moci ďábla

V moci ďábla

„V moci ďábla“, „The Exorcism of Emily Rose“ je další z řady lživých filmů o tom, jak je to s démonickým posednutím. Je zde prezentován veřejností oblíbený exorcismus, neboli  vyhánění démonů. Prezentován je takovým způsobem, aby každý přijal myšlenku, že je to marná snaha, která ve skutečnosti postiženým jen přitíží a ublíží.

Nebezpečí pasti katolického exorcismu

Naneštěstí, exorcizmus prezentovaný katolickou Církevní Organizací (která je zcela dominantní) a potažmo médii je opravdu nebezpečný a marný. Katolická církev totiž svým vysluhováním Královně Nebes Marii slouží stejnému pánu jako démon, který ovládá oběť. Vymítá Satana Satanem, což je hloupost. To je pro postižené, jenž se k takové Organizaci obrátí o pomoc, tragické.

Exorcismus je v tomto podání jen mučením lidí

Naskýtá se tak pro démona ideální příležitost pro předvádění těch nejděsivějších úkazů a mučení, neboť díky nesmyslné činnosti vymítajícího démon získává před Bohem výmluvu a povolení, proč může tyto hrůzy provádět. V závislosti na odhodlání nevhodného exorcisty může dojít až na usmrcení posedlého, jak to bylo v tomto filmu.

Rituál, jenž se používá, je podivný a nikde v Bibli ho samozřejmě nenajdete.

Exorcismus pohanských náboženství je v podstatě iniciace jinému démonu

Také by jsme neměli zapomínat na exorcismus prováděný „vědmičkami“, či jinými podobně „zasvěcenými“ osobami. V podstatě jde o stejný princip, buď vyhánění démona jiným démonem či pouze děsivé divadlo pro zůčastněné. Zasvěcenci, kteří nepoužívají konečnou autoritu Božího Syna Ježíše Krista, pouze povolují démonům přestupovat z jedoho člověka na druhého, což někdy může působit dojmem, jako by se něco dočasně zlepšilo. Obzvláště v případech, kdy lidé společenství démona ve svém oklamání vyžadují.

Jaké vymítání ve skutečnosti je

Pokud se podíváme do Bible, najdeme:  Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? – Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“ Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: „Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat.“„Jděte!“ řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo.

Ježíš Kristus  má moc poroučet démonům! Pokud máte podobný duchovní problém, modlete se, zavolejte Ho, poproste Ho o milost. Vydejte mu svůj život, tím nad Vámi Satan ztratí moc. Vyznáte-li své hříchy, uzavře to brány vstupu, pak můžete vykázat démony ze svého těla i života. Exorcizmus je modlitba, pokud chcete pomoct, obracejte se na Ježíše Krista! Jeho jméno je nad všechna jména. Démoni se před ním třesou hrůzou, nenechte si nalhat, že to nefunguje! Toto je poselství spasení! Jestliže jste uvěřili v Ježíše Krista jako svého Spasitele, jste spaseni! Všechny vaše hříchy jsou odpuštěny a Bůh zaslíbil, že vás nikdy neopustí ani nezanechá. Pamatujte, že vaše spasení bylo získáno v Ježíši Kristu.

Podobný článek:  Jak se postavit démonickým útokům