1240913 47101391 - Esoterici vyučují o stvoření

Esoterici vyučují o stvoření

Přibývá lidí, kteří se nebrání představě, že život byl stvořen nějakou vyšší bytostí, rozhodně ale nemají na mysli skutečného Boha stvořitele, Boha Bible

Náhled lidí se mění díky tomu, že si našli „učitele podle svého přání„. Tito vyhlašují, že lidé byli stvořeni bohem a že tento bůh nás stvořil, abychom navazovali kontakty s údajnými vyspělými civilizacemi ve vesmíru.  Tak lze zmíněného boha identifikovat jako knížete tohoto světa – satana.

Lidé, kteří těmto falešným učitelům naslouchají, už částečně opouštějí argumentaci první, materiálně orientované vědy, která učí, že vše živé vzniklo náhodou a „samo od sebe“. Tato materiální věda totiž nedává prostor pýše lidí na to, že jsme jakési „božské“ bytosti, které se již brzy „převibrují na vyšší úroveň existence“

Proto se lidé obracejí ke druhé vědě, která ruku v ruce s druhou morálkou vytváří scénu pro příchod satana vydávajícího se za Boha stvořitele. Satan tedy vede lidi k tomu, aby uvěřili, že jsou dílem stvořitelské vyšší bytosti (materiální učení první vědy o evoluci už pro satana nemá užitek a je tedy postupně vytlačováno), ale zároveň se za skutečného Stvořitele bude vydávat on sám.

Mnozí tak budou překvapeně hledět na to, že i lidé zcela propadlí esoterice a dalším satanovým cestám budou hlásat, že jsou stvořeni bohem. Přijde mohutná vlna druhé morálky oplývající superláskou a řada návštěvníků církevních organizací bude tento trend považovat za velké probuzení, o němž se vyučuje ve většině církevních organizací.