1097200 83466358 - Výčet pastí na současného křesťana

Výčet pastí na současného křesťana

Prověřte nyní svou křesťanskou víru!

Při hledání Boha je před každým člověkem připravována i druhá cesta, plná odboček, které se snaží jeho pozornost odvádět jinam, svést ho z cesty. Cesty lži existují kvůli spravedlnosti, kvůli tomu, aby každý dostal, co si zamiloval a po čem jeho srdce touží. Mezi „křesťany“ je tolik falešných učení, že tyto nové myšlenky prakticky nahradily čistou víru. (Ohavnost zpustošení stojí tam, kde by být neměla). Ti co byli oklamáni nepamatují na to, že všechna učení světa pochází ze stejného zdroje a skrytě směřují k cíli popření Boha. Proto považují učení a moudrosti světa (Vědu) za zdroj správné cesty k Bohu a tím jsou dokonale popleteni.

  Zde je výčet pastí pro víru v pravého Boha:

Sami si prověřte a rozsuďte, co z toho se vás týká a co nikoliv. Vašemu srdci napomůže Duch Svatý, Duch pravdy!