dove 2516641 1920 - Přísloví

Přísloví

Nejběžnější jiný název pro LEŽ  je „PRAVDA“

Jsem si vědom toho, že se výsměchu nedá nijak zabránit. Nemyslím si, že by bylo na místě odepírat lidem možnost zesměšňování, to je totiž součástí projevu jejich pravého charakteru.

 

Ten, kdo je ve službách Zlého, může jen lhát jako jeho pán, jeho slova jsou kapky jedu

 

Lež je vratká a každou další větou si podřezává vlastní kořen

Satanův služebník většinou vůbec neví, že naletěl

Stejně jako ti, kdo přijali úvěrovou kartu od banky a zapomněli ji poslat zpět. Vůbec netuší, že budou muset platit za vedení účtu a jejich chybou je, že si prostě jen neprostudovali smlouvu, ve které bylo napsáno, že pokud kartu nepošlou zpět, znamená to, že přijali službu. Ve službě démonům je to zcela stejné. Vždy je výhodnější se zlem nekupčit!

 

Pokud někdo o něčem tvrdí, že to není pravda, ale zároveň tvrdí, že pravda je neznámá, je to lhář

 

Satana potěšíte tím, že i když víte o Ježíši, přesto o něm budete mlčet

 

Říkal mi katolík: „Proč nenávidíš katolíky?“ Odpověděl jsem: „Katolíky mám rád, právě proto jim svědčím o nebezpečí Mariánského kultu“ Namítl: „Musíme držet při sobě. Bůh spojuje, Satan rozděluje.“ Odpověděl jsem: „Alespoň vidíš, odkud pochází Mariánský kult, který nás rozděluje.“

 

Světské internetové encyklopedie, jako je Wikipedia, obsahují ze svého principu zprůměrované informace, tedy průnik všech názorů editorů. Z tohoto důvodu je zřejmé, že mohou sloužit jen k šíření informační sprchy

 

Jakou váhu má následující tvrzení: „Peníze tiskne stát a proto jsou dobré. Prodej drog a kradení je pro nás dobré, protože nám to přináší peníze, které stát vydává.“ Takto argumentují démonští služebníci když říkají: „Všechno stvořil Bůh. Proto i veškeré nauky a obcování s démony musí být pro nás i pro vás dobré.“

 

Mnohým vadí skutečnost, že poznání pravdy nutně vede k ukončení rádoby svobodného myšlení. Proto mnozí hledají pravdu zcela falešně, neboť nehledají Pravdu, ale hledají jen Iluzi, která bude jejich srdci blízká. Poznání pravdy ale nutně tuto svobodu ukončí a člověk pak musí zaujmout nějaký postoj

 

Víte proč je důležité, aby lidé přistupující k Bohu milovali Pravdu více než své vlastní zamilované Iluze? No protože iluzi je nekonečné množství, ale Nebe je jen jedno a v něm jen jedna Boží Pravda. Pokud někdo vymyslel své vlastní nebe, po kterém touží, byl by nešťastný v tom Pravém

 

 

Jsou dvě brány. Úzká je ta vedoucí do nebe za Otcem a Synem, a široká je ta, která vede k věčnému zániku. Na rozcestí stojí dav lidí. Ježíš jim praví: „Kdo chce za mnou, nechť mě následuje po úzké stezce. Já jsem ta cesta“. Démon svodu se zjeví na počátku široké cesty a říká: „Jsem Ježíšova matka, jestli chcete za synem, následujte mě.“ A lidé nestálé mysli se seberou a odchází širokou cestou za zjevením. „Jdeme za Ježíšem“, volá oklamaný dav, a přesto odchází opačným směrem. Tak dopadne každý, kdo přestane věřit Ježíši a nechá se vést démonem svodu a lži

„Jdeme za Ježíšem!“ volá dav pomatenců, odcházející na opačnou stranu následovat Mariánská zjevení

 

Učení hinduismu se do křesťanství dostalo tak, že oklamané a zmatené Církevní Organizace neustále tvrdily, že se nebudou zajímat o věci Zlého a budou jen „hledět na Krista“. Když pak přišly nové věci, tak protože věci Zlého neznaly, tak je považovaly za věci dobré a začaly je praktikovat

 

Nemá smysl evangelizovat ukazováním na nepravdivé zdroje. Nepravda si lidi sama najde. To je jako by jsme se báli, že narazí náhodou na pravdu