928612 97500493 e1397071434740 - Bahai víra, Bahá´í víra, Bahaismus

Bahai víra, Bahá´í víra, Bahaismus

Bahai víra, Bahá´í víra, Bahaismus je další z řady démonských náboženství, která přichází proto, aby si lidé zamilovali nepravost. Bahá´í vírou Satan nabízí svým lidem upravenou verzi „Církevní Organizace“ smíchanou s ostatními populárními prvky démonických (andělských, channelingových) náboženství.

Bahaismus tedy přizpůsobuje všem. Tedy v křesťanských zemích se například tváří jako varianta křesťanství.

I když vypadá jako by mělo Bahai něco podobného s křesťanstvím, je založeno na knihách autora jménem Bahá’u’lláh (vlastním jménem Mírzá Husajn ‚Alí, *1817 – 1892). Jeho knihy jsou koncipovány tak, že připomínají Biblické knihy. Můžeme předpokládat, že pochází z channelingu podobně jako Lorber, Schwedenborg a další. Pro získání důvěryhodnosti se to zde samozřejmě hemží slovy „Nejsvětější kniha“,“Zjevené Boží Slovo“,“Jediná pravda“ a podobně.

Tímto náboženstvím Satan oslavuje sám sebe a své vítězství nad oklamanými lidmi. Proto jsou prvky víry Bahai shodné s prvky vyznání satanistického devatera.

Bahajská víra slučuje všechna náboženství do jednoho univerzálního, kde není podstatné kde je Pravda, hlavně, že vládne tělesná spokojenost, láska a humanita. Povoleny jsou všechny další učení démonů, ať si každý vybere co chce. V tomto vymezeném okruhu může „hledat pravdu“.

Jediné co se v Bahai nepovoluje, jsou názory Boha Bible a Ježíše Krista.

Vše ostatní je uděláno tak, aby to tomu bylo křesťanství PODOBNÉ. Pokud si bahai věřící člověk ještě z široké Satanovy nabídky vybere nějaké démonské náboženství, o to více je jakoby „duchovní“.

Krutá lež je nedílnou součástí učení Bahai

Bahajská víra také ve svém učení nepokrytě a krutě LŽE. To je samozřejmě pro její fungování nutné, neboť její démonický původ by byl ihned zjevný. Jedním z příkladů lží je například lživé vyprávění o tom, co říká Bible o posledních časech, kde je záměrně vše vylháno tak, aby se Satanovo Bezbožná Ohavnost mohl vydávat bez problémů za Spasitele.

Vše v Bahá´í víře je STRIKTNĚ podřízeno přípravě příchodu finálního klamu a Bezbožnosti. Tato víra ve všechno a hlavně v příchod spasitele, který všechny sjednotí a vše bude jen láska a láska je očekávána pod názvem New Age náboženství, ale hle, má i TOTO jméno. Lidi tak sjednotí ten, který je celé věky pokoušel a manipuloval. Všichni to budou vnímat jako dobro, bude to však jen závěrečné zlo a teror humanity.

Důvodem existence všech náboženství je třídění lidí na následovníky Pravdy a ty, kdo si zamilovali nepravost

Všechna náboženství jsou od Boha, neboť on svrchovaně rozhodl o všem. Avšak nyní žijeme v Kristově tisícileté říši a probíhá SOUD NAD TÍMTO SVĚTEM. Aby se ukázalo, kdo miluje Boží Pravdu a koho pravda nezajímá, nechá Bůh lidi vybírat mezi pravou vírou a mezi falešnými náboženstvími démonů. Je na každém, zda si zvolí Pravdu, která je jen jedna, nebo si zvolí následování bludů, které se chutím člověka libovolně přizpůsobí.

A vy, kdo se nazýváte ateisty, nejásejte. I vy jste už dávno přinuceni věřit démonským učením o UFO, paranormálních jevech, záhadách, lživých konstrukcích démonické Vědy. Nikdo se nevyhne nutnosti si vybrat, čemu bude VĚŘIT a koho bude mít za svého otce.

Znamení na čelech jsou jen dvě, znamení Boží a znamení Šelmy.